Oznámení o volném pracovním místě - REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

nabídka volného pracovního místa

Město Hlučín oznamuje volné pracovní místo na pozici referenta odboru sociálních věcí.

Místo výkonu práce: Městský úřad Hlučín.

Charakteristika činnosti:

 • Charakteristika činnosti:  Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše v aktuálním znění. Vedení spisové dokumentace o dětech v rozsahu daném zákonem, vyhodnocování situací dítěte a jeho rodiny, zastupování nezletilých dětí ve funkci opatrovníka a poručníka. Rozhodování o výchovných opatřeních, podávání návrhu k soudu, provádění sociálních šetření, poskytování sociálně – právního poradenství. Podílení se na pořádání případových konferencí.
 • Předpokládaný nástup: dle dohody, nejlépe ihned.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

 

 • Platové zařazení a nárokové části platu: 11. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších doplňků) a zvláštní příplatek za vykonávání práce v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Po zapracování možnost osobního ohodnocení.
 • Požadovaná kvalifikace: Dle§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.                                  
 • Jiné požadavky:
 • Vysoké pracovní nasazení,

 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost,

 • zvládání zátěžových situací a velká psychická odolnost,

 • dobré komunikační schopnosti,

 • dobrá znalost práce na PC,

 • praxe v oboru výhodou,

 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

 

 • Požadované doklady:
 • Profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech a uvedení kontaktu,

 • výpis z rejstříku trestů,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 • Nabízíme tyto benefity:
 • Nadstandardní příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenku),

 • 5 dnů pracovního volna s náhradou platu,

 • příspěvek na penzijní připojištění,

 • příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, a to formou poukázek, příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit formou příspěvku na permanentky do zařízení provozovaného Sportem a kulturou Hlučín, příspěvkovou organizací,

 • příspěvek na zájezdy a akce pořádané Odborovou organizací zaměstnanců,

 • peněžní a nepeněžní dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu.

 

 

Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete nebo osobně doručte na adresu:

Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí  23, 748 01 Hlučín.

Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh: 21.10.2022. Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě.

Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT – NABÍDKA PRÁCE“.

Osobní pohovor s uchazeči bude probíhat na základě podaných přihlášek a uchazeči budou telefonicky kontaktování.

Pozvánky k osobnímu pohovoru nebudou zasílány

Kontaktní osoba: personální úsek – Dagmar Suchánková, budova „A“ MěÚ Hlučín, 2.poschodí, dveře č. 209, tel. 595020223.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení o volném pracovním místě kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

 


Vytvořeno 5.10.2022 13:39:28 - aktualizováno 6.10.2022 8:22:23 | přečteno 877x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load