Ochrana životního prostředí je naší společnou prioritou

elektro odpad popelnice

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů.

Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Správná recyklace výrobků přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem občané Hlučína přispěli k lepšímu životnímu prostředí se dozvídáme z environmentálních vyúčtování zpracovaných společností  ASEKOL a.s. a společností ELEKTOVIN a.s.. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos Hlučína k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 579 MWh elektřiny, 55 671 litrů ropy, 1 099,52 m3 vody a 67 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 645 tun.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL a systém ELEKTROWIN zajišťuje.


Vytvořeno 25.4.2022 10:21:46 | přečteno 155x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load