Obnovena socha Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Socha panny Marie po restaurování 2

Slavný anglický spisovatel William Shakespeare řekl: „Domov je tam, kde klepe matčino srdce." Druhou květnovou neděli slavíme svátek všech maminek. Tento den je velmi významný, protože vzdáváme poděkování a úctu všem ženám, které se staly matkami.

Jestliže se o mateřském srdci všeobecně říká, že je to srdce plné lásky, trpělivosti a pochopení, tím více to platí o Neposkvrněném Srdci naší nebeské matky Panny Marie. A právě sochu Neposkvrněného Srdce Panny Marie se nám podařilo znovu obnovit. Tato 140 cm vysoká socha byla vytvořená německými umělci, kteří chtěli podtrhnout zejména královský vzhled Panny Marie. Panna Maria je pro nás věřící skutečnou Královnou a především Matkou. Život Matky Božího syna byl skromný, tichý a nenápadný. Dělala obyčejné věci neobyčejným způsobem. Děti často ztvárňují svou maminku jako princeznu nebo jako královnu, protože ji tak skutečně vidí - jako krásnou a vznešenou. Pod její mateřskou ochranou a péčí se dítě učí poznávat svět a pronikat do jeho tajemství. Matka učí své dítě všemu od prvopočátku. Matka je dítěti opravdu vším. U ní nachází vždy plné pochopení a posilu. Matka je přece kdykoliv ochotna zastat se svého dítěte a ochránit je. Dovede se za ně i obětovat. Když vchází do života, do školy, do práce, nebo kamkoliv jinam, provází je svýma očima i svým srdcem, modlí se za ně a vyprošuje mu vše dobré. Nezapomíná na ně, i kdyby se snad později uchýlilo ze správné cesty. 

Panna Maria je vzorem ženy, která se dokázala spolehnout na Boha a jeho slovo ve velmi obtížných životních situacích. Proto je nám tak blízká zvláště v obdobích utrpení a životních zkoušek. Na průčelí mariánské svatyně na Hostýně jsou napsána tato slova: „Zůstaň Matkou lidu svému!“. Kéž je Panna Maria i nadále naší dobrou milující nebeskou Matkou, ke které se jako věřící lidé můžeme vždy s důvěrou utíkat - v každé radosti, bolesti, neštěstí a opuštěnosti. Vždyť právě k Matce Boží se ženy modlí vždy za své děti, za jejich štěstí a prosí ji o Boží požehnání. Modleme se právě k Panně Marii za všechny matky – poděkujme za jejich lásku, starostlivost, péči a prosme za odpuštění za každou bolest, trápení a slzy. 

Socha je vysoká cca 140 cm a vytvořena ze sádry zpevněné epoxidem. Podstavec je vytvořen z dřevěných desek. Byla vytvořená německou továrenskou firmou. Barevnost sochy byla změněná z krémově světlomodré na červeno-modro-bílou. Byla pozlacena plátkovým zlatem a přidány byly štrasové kamínky. Soše byl přikoupen umělý květ lilie. Původní se už nedochoval. Záměr investora byl zvýraznění sochy a podtržení královského vzhledu Panny Marie. 

Autor: P. Petr Rak, farář ŘKF Hlučín

Zdroj: Hlučínské noviny

20210225 152712Socha panny Marie před restaurováním 5Socha panny Marie před restaurováním 4Socha panny Marie před restaurováním 2Socha panny Marie před restaurováním 3Socha panny Marie po restaurování 1Socha panny Marie po restaurování 3Socha panny Marie po restaurování 4
Vytvořeno 8.5.2022 | přečteno 130x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load