NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD JE POTŘEBA ÚŘADU OZNÁMIT

napojení kanalizace

S ohledem na probíhají odkanalizování městských částí Hlučína - Bobrovníků a Darkoviček upozorňujeme občany na povinnost oznámení záměru stavebnímu úřadu ohledně změny likvidace splaškových vod z objektu, z důvodu napojení na veřejný kanalizační řád. 

Za tímto účelem je potřeba stavebnímu úřadu doložit:

1) vyplněný formulář ohlášení stavby

Pozn.: Provozujete-li doposud k likvidaci splaškových vod ČOV, tento formulář slouží zároveň jako ohlášení odstranění nebo zrušení ČOV vodoprávnímu úřadu, tzn. že postačí vyplněný jeden formulář podaný na stavební úřad. Je-li více vlastníků stavby nebo pozemku, kde bude venkovní potrubní domovní kanalizace vedeno, buď budou všichni uvedeni jako stavebníci nebo bude doložen souhlas ostatních vlastníků viz bod 4)

2) vyplněný technický popis

3) situační výkres se zakreslením stávajícího a nového stavu likvidace splaškových vod

4) je-li vlastníkem stavby nebo pozemku jiná osoba než stavebník, doloží žadatel jeho souhlas vyznačený na situačním výkresu viz bod 3)

5) vyjádření VaK Hlučín s.r.o. k napojení na kanalizační řad

Po obdržení souhlasu s provedením oznámeného stavebního záměru od stavebního úřadu a v případě odstranění/zrušení ČOV pravomocného rozhodnutí vodoprávního úřadu je možné započít s pracemi.

Po jejich dokončení a napojení na přípojku kanalizačního řadu stavebník ohlásí stavebnímu úřadu dokončení stavby s čestným prohlášením. 

Formuláře:

ikona souboruohlášení dokončení stavby.pdf

ikona souboručestné prohlášení k dokončení stavby.docx

ikona souboruVzor-technický popis (změna úžívání).docx

ikona souboruzadost-o-vyjadreni.pdf

ikona souboruOHLÁŠENÍ STAVBY - změna likvidace splaškových vod.docx

Vytvořeno 25.8.2022 11:00:12 | přečteno 766x | skulinova@hlucin
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
load