KLIMATICKÁ ALIANCE - ŠANCE PRO HLUČÍN

LIFE COALA

V listopadu se v Ostravě uskutečnilo nulté setkání formující se Klimatické aliance Moravskoslezského kraje, kterou kraj připravuje v rámci projektu LIFE COALA. Projednávalo se zde zaměření odborných témat (např. energetika, hospodaření s dešťovou vodou, financování projektů), formát aliance, složení aliance, pravidla fungování a další záležitosti.

Město Hlučín patřilo mezi 10 měst, která byla k jednání přizvána společně s hnutím DUHA, zástupci MAS Opavsko a dalších organizací, převážně zaměřených na ochranu životního prostředí. Velmi mě potěšily dvě věci. Za prvé, že k jednání byli přizváni také zástupci z Polska, a tím význam vzniku Klimatické aliance dostává úplně jiný rozměr, a za druhé, že všichni účastníci ocenili, jak naše město v posledních letech proti změně klimatu bojuje. Zaujalo je vytvoření nového městského sadu a tůní u něj, instalace několika fotovoltaických elektráren na městských budovách, spolupráce se zemědělci na obnově polních cest či ochotě se domluvit o úpravě osevních plánů tak, aby nedocházelo při přívalových deštích ke splavování půdy do kanalizace či instalace retenčních nádrží a vsakovacích systémů pro dešťové vody, které byly součástí některých našich investičních akcí. Město Hlučín se tak v rámci všech měst Moravskoslezského kraje stává jedním z lídrů boje proti klimatickým změnám. A je to i díky aktivnímu přístupu, vás občanů, kterým záleží na tom, v jakém prostředí budou bydlet naši potomci. Děkujeme.

Pavel Paschek, starosta města

DSC 3760FVE na MěÚProdloužení polní cesty od kříže ke kříži na ulici Kozmickou

Pozn. red.:  Projekt LIFE COALA reaguje na nutnost čelit klimatické změně s cílem zvýšit klimatickou odolnost kraje, zlepšit kvalitu prostředí pro život jeho obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj kraje. Projekt LIFE COALA je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu LIFE

Vytvořeno 30.11.2022 | přečteno 181x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load