Hlučínské hradby odhalují svá tajemství

DJI 0728

Zbytky hlučínských hradeb jsou nejlépe dochovanou ukázkou městského opevnění v českém Slezsku. Přesto o nich téměř nic nevíme. Obyvatelé by si přitom zasloužili vědět, jestli věnec kamenných hradeb získalo město skutečně až v 16. století, jak vypadal předchozí obranný systém, zda se nacházel před hradbami příkop a koneckonců, jak mohl ve středověku vypadat samotný Hlučín. 

Odpovědi se skrývají pod zemí a díky archeologickým vykopávkám můžeme naše poznání historie města podstatně rozšířit. Podnětem pro širší zmapování se stal záměr revitalizovat prostor farské zahrady a provést zde nezbytné terénní úpravy. Proto bylo nutné provést záchranný archeologický výzkum. Díky tomu archeologové například zjistili zajímavé okolnosti o technologii výstavby městského opevnění. Vzhledem k omezené velikosti sond nás ovšem znepokojuje řada nezodpovězených otázek, zejména co se týče podoby předchůdce stávajícího opevnění a průběhu zdejšího terénu. Lokalita farské zahrady je zcela výjimečná, protože nebyla narušena pozdější zástavbou a pravděpodobně po celou dobu existence města existovala jako nezastavěná plocha. Již to samo o sobě generuje další otázky. K čemu tento prostor v minulosti sloužil, když ve středověkých městech využívali jejich obyvatelé doslova každou píď volného prostoru? Proč je zde terén oproti okolí podstatně výše, když je evidentní, že u paty hradeb odpovídá jeho hladina výškové úrovni ve středověku. Provést zde zjišťovací archeologický výzkum je proto jedinečnou příležitostí, jak získat cenné poznatky o Hlučíně od doby jeho založení až po nedávnou minulost. Při troše štěstí archeologové narazí na odpadní jímky, díky kterým bychom mohli nashromáždit spoustu konkrétních informací o životě zdejších měšťanů. Možná odkryjí pozůstatky středověké domovní parcely. Na každý pád ale objasní záhadný průběh terénu a potvrdí nebo vyvrátí hypotézu o existenci zemního valu, který měl být předchůdcem kamenných hradeb. Na základě výsledků archeologického výzkumu si budeme moci utvořit představu o podobě města Hlučína a pokud provedeme sondáž i na jiných místech, nebude nic bránit tomu vytvořit jeho 3D model nebo různé digitální vizualizace. Je třeba zdůraznit, že Hlučín je jediné město v českém Slezsku, které založil král Přemysl Otakar II.. Pokud se chceme vůči této tradici stavět vstřícně a jestliže na ní chceme budovat potenciál turistického rozvoje, tak se bez zjišťovacích archeologických průzkumů neobejdeme. Díky rozhodnutí zastupitelstva města Hlučína ze dne 16. června 2022, které schválilo příspěvek pro Muzeum Hlučínska na dokončení archeologického výzkumu městského opevnění a nedestruktivní průzkum nepřístupného podzemí pod podlahou farního kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně v celkové výši 214 tisíc 110 korun, dojde k jeho realizaci. Těšíme se na výsledek!

Zdroj: Hlučínské noviny

Autor: Jiří Neminář, Muzeum Hlučínska


DJI 0731DJI 0728DSC 1907


Vytvořeno 4.7.2022 9:53:17 | přečteno 865x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load