DĚTSKÁ REHABILITACE HLUČÍN PLNÁ NOVINEK

DSC 4183
Na ulici Hluboké v areálu Dětské rehabilitace jste mohli od března loňského roku až do letošního února sledovat velké změny. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Díky profesionálnímu přístupu stavební firmy, maximálnímu nasazení zaměstnanců, pomoci mnoha místních organizací a pochopení rodičů, jsme náročnou přestavbu zvládli a nyní už se těšíme z mnohých vylepšení. 

Ze starých teras v druhém patře vznikly další místnosti. Objekt má novou střechu, je zateplený s novou barvou fasády. Velkou pomocí je propojení všech tří pater osobním výtahem. Modernizací prošla také kotelna a jídelní výtah. Vše voní novotou, děti s nadšením využívají nové terapeutické místnosti, herny a své zázemí získali i zaměstnanci. Zvětšený prostor dovoluje pečovat o větší počet dětí a v novém roce 2023 bude služba přístupná i dětem nad sedm let věku, protože odchodem do školy péče o ně nekončí. 

Rodinám našich klientů chceme usnadnit běžný život, proto nabídneme delší provozní dobu, a také i pár víkendových dnů. Zajímavou novinkou bude možnost převozu školních dětí po výuce k nám za potřebnými podpůrnými terapiemi. Rodiny dětí budou moci využít  převoz autem Charity Hlučín. Všechny tyto změny k lepšímu jsou součástí dlouhodobé vize Dětské rehabilitace na zajištění Komplexní péče dětem se specifickými potřebami, tzn. aby rodiny dětí ve městě našly maximální možnou, reálnou míru podpory, kterou potřebují a nemusely složitě hledat a dojíždět do vzdálených míst. Díky trvalé podpoře města Hlučína jsme se splněním cíle skoro u konce. Na děti se znevýhodněním (se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a ve většině případů kombinovaným postižením) se specializujeme už od roku 1990. Ročně rukama fyzioterapeutek projde přibližně 300 dětí, z toho se zhruba 25-ti věnujeme intenzivněji v rámci denního stacionáře. Těžíme z prostor k individuálním terapiím, z velkých tělocvičen vybavených jak pro intenzivní neurorehabilitační program, tak pro klasické cvičení, Vojtovu metodu a vodoléčbu. K dispozici je i upravená venkovní zahrada. V nadstandardních intenzivních neurorehabilitacích je velkou devizou časový prostor, který je pacientovi věnován. To, co běžně zvládají zdravé děti, trvá dětem s postižením mnohem déle. Propojení každodenních rehabilitací s péčí a aktivizováním v denním stacionáři se ukázalo jako velmi efektivní, a to nejen ve smyslu zlepšení zdravotního stavu dětí, ale také života rodin. 

Přemýšlíme nad kvalitou a účinkem poskytovaných služeb. Stále hledáme a zavádíme nové přístupy, které v práci s dětmi fungují. Snažíme se rozklíčovat podstatu problémů a nabídnout uživateli individuálně namixovaný balíček péče tak, aby se zmírnil rozsah postižení a jeho stav se zlepšil. Spolupracujeme s dětským neurologem, klinickým logopedem, nutričním terapeutem a hlavně rodinou. Způsoby, jak nové dovednosti děti naučit, vyžadují holistický přístup k terapii. Nelze stavět pouze na zdravotní anamnéze, je zapotřebí s rodiči hovořit o významném vlivu životosprávy, jako je skladba stravy, nutnost pravidelného kvalitního spánku, aktivního pohybu a také o negativním vlivu přetížení a důležitosti relaxace a odpočinku. To vše se musí při sestavování individuálního plánu ucelené péče reflektovat. Pokud dítě vykazuje vývojové deficity, je zapotřebí s ním začít cíleně pracovat brzy, jelikož raný věk dává větší naději na zlepšení. Nejnovější studie z oblasti neurogeneze ukazují na plasticitu mozku a odhalují způsoby, jak jeho fungování podpořit. Proto Dětská rehabilitace staví na pravidelné různorodé aktivaci centrální nervové soustavy. Součástí komplexního přístupu je fyzioterapie s prvky ergoterapie, senzorická integrace, práce ve Snoezelen prostředí, bazální a orofaciální stimulace, logopedie, podpora kognitivně-percepčních funkcí a socializace, nácvik a trvalé udržení sebeobslužných schopností a dovedností, to vše doplněno o poskytování zdravotně-ošetřovatelské péče a stravy. Důvěrné a klidné prostředí, přístup formou hry, zkušený odborný personál a spolupráce s rodiči dává základ pro pokroky dětí. Vždy nás velmi těší, když děti dosáhnou takové samostatnosti, která jim dovolí připojit se ke svým vrstevníkům ve školkách a školách. Jak se celá přestavba povedla se můžete v rámci Dne otevřených dveří přijít podívat. 

Nové prostory Vám rádi ukážeme, popíšeme režim nového provozu, nabídneme možnosti pro Vaše děti. Projekt Rekonstrukce Dětské rehabilitace je spolufinancován Evropskou unií. Celková výše stavebních úprav a vybavení nových prostor se vyšplhala k necelým 17,5 mil. korun, cca 2/3 nákladů pokryjí finanční prostředky z IROP (Reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008940), výzvy na Rozvoj sociálních služeb, zbývající 1/3 nákladů hradí ze svého rozpočtu město Hlučín. Zhotovitelem rekonstrukce byla společnost Stavos Stavba a.s., které chci velmi poděkovat, jako i všem, kteří se na úspěšném zvládnutí celého projektu podíleli.

Autor: Radmila Lőwová, ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín

Zdroj: Hlučínské noviny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2

Vytvořeno 18.5.2022 | přečteno 691x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load