Historie

Kronika

Kronika města Hlučína

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, jsou všechny obce České republiky povinny vést kroniku. V současné době se na Městském úřadě Hlučín nachází kroniky z let 2001‒2019. Starší kroniky byly dle archivního zákona předány do péče Státního okresního archívu v Opavě, který je digitalizoval a zpřístupnil veřejnosti online na webu Zemského archívu v Opavě v Digitálním archívu.


13.9.2021 9:28:43 | přečteno 672x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Historie města Hlučína

Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256 ....

23.5.2009 | přečteno 9263x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Historie částí Hlučína

Historie částí Hlučína

21.4.2009 | přečteno 9171x | Celý článek
 

Historie Města Hlučína, význačné objekty

Město Hlučín bylo založeno v rovinatém terénu ve druhé polovině 13. století...

26.6.2006 | přečteno 8193x | Celý článek
 

Hlučínské hradby

Hlučínský fortifikační (ochranný) systém je jediným reprezentantem svého druhu...

26.6.2006 | přečteno 8132x | Celý článek
 

Založení města Hlučína

Nejstarší dějiny města je třeba hledat na listinách o hradu Landeku...

30.5.2006 | přečteno 8167x | Celý článek
 
load