Město Hlučín

Prázdniny v hlučínské knihovně

PRÁZDNINY v knihovne

Zveme děti na čtyři akce, které se budou konat v průběhu letních prázdnin. 

7.7.2022 8:45:47 | přečteno 20x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Termíny prázdninového svozu plastů

plasty
7.7.2022 8:33:25 | přečteno 21x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Dočasná změna otevíracích hodin pro veřejnost Pošty Partner Darkovičky

posta
Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně otevíracích hodin pro veřejnost Pošty Partner Darkovičky ve dnech 8. 7., 13. 7., 15. 7. 2022.

pátek 8. 7. 9:30 - 12:30
středa 13. 7. 13:00 - 17:00
pátek 15. 7. 13:00 - 15:00

4.7.2022 10:17:53 | přečteno 77x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Hlučínské hradby odhalují svá tajemství

DJI 0728

Zbytky hlučínských hradeb jsou nejlépe dochovanou ukázkou městského opevnění v českém Slezsku. Přesto o nich téměř nic nevíme. Obyvatelé by si přitom zasloužili vědět, jestli věnec kamenných hradeb získalo město skutečně až v 16. století, jak vypadal předchozí obranný systém, zda se nacházel před hradbami příkop a koneckonců, jak mohl ve středověku vypadat samotný Hlučín. 

4.7.2022 9:53:17 | přečteno 284x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Užijte si s námi Festival kultury a hlučínských řemesel

FHŘ plakát
Festival kultury a hlučínských řemesel se uskuteční v neděli 3. července 202 od 14 hodin na Mírovém náměstí v Hlučíně. Všichni jsou srdečně zváni!

1.7.2022 10:51:35 | přečteno 226x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Svoz odpadu a plastu v termínu 5. - 6. 7. 2022

popelnice

Svoz komunálního odpadu a plastu ve dnech 5. - 6. 7. 2022 probíhá beze změn.

1.7.2022 9:34:40 | přečteno 169x | konecna@hlucin | Celý článek
 

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DJI 0029

Rekapitulaci prací měsíce dubna začneme v kozmické části, kde probíhaly dokončovací terénní práce a osetí ploch v okolí lávky pro pěší přes Opavu, tak i na čelní, levobřežní a pravobřežní hrázi. Během celého měsíce dubna probíhalo napouštění Hlučínského jezera přes nově vybudované objekty (odběrný objekt, napouštěcí potrubí, funkční objekt). Napouštění proběhlo bez problémů a v současné době je již přítok zastaven a výška hladiny je na kótě 216,48 m.n.m. V prostoru původního mostu z Kozmic do Jilešovic byly provedeny přípravné práce pro nájezd těžké vrtací techniky a bylo zahájeno vrtání pilot. V prostoru sportovně rekreačního areálu jsou dokončeny veškeré stavební práce na opevnění břehů, rozvodech NN a probíhají dokončovací a zahradnické práce spočívající hlavně v obnovení původních travnatých ploch kolem břehů a pláží. Současně dokončujeme stavební práce na objektech pravobřežní hráze řeky Opavy, kde jsou realizovány finální vrstvy na koruně hráze (kamenivo) a dokončovány práce na vzdušné i návodní straně. V hlučínské části jezera je dokončována před areálem zatrubněná část Vařešinky. Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz. 

11.8.2020 - aktualizováno 1.7.2022 8:52:21 | přečteno 7368x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

SVŮJ UM PŘEDSTAVÍ ŘEZBÁŘI

Řezbářská show

Již posedmé se letos sejdou u Hlučínského jezera řezbáři z blízkého i dalekého okolí na tradiční akci s názvem Prajzská řezbářská show. Jedná se o mezinárodní soutěž, kdy svůj um předvedou řezbáři nejen z Čech, ale také z Polska i Slovenska. 

1.7.2022 | přečteno 203x | konecna@hlucin | Celý článek
 

NABÍDKA POZEMKU PRO VÝSTAVBU RD

parc č  42 8 a 42 29 v k ú  Bobrovníky2
Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemků parc.č. 42/8 a 42/29 v k.ú. Bobrovníky formou obálkové metody, s minimální nabídkovou cenou 1,5 milionů korun, za podmínky kolaudace stavby rodinného domu do 5 let od prodeje. Termín ukončení podávání obálek je stanoven na 31. 8. 2022.

29.6.2022 | přečteno 369x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Prázdninový provoz mateřských škol

DSC 4291

Mateřská škola Severní, Hlučín bude v provozu od 1. července do 22. července 2022. Od 25. července do 5. srpna 2022 budou všechny mateřské školy uzavřeny. Mateřská škola Cihelní, Hlučín bude v provozu od 8. srpna do 26. srpna 2022. Mateřská škola Hlučín – Bobrovníky bude v provozu od 8. srpna do 26. srpna 2022. Od 29. srpna 2022 budou v běžném provozu všechny mateřské školy. Podrobné informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Přejeme dětem i rodičům hezké prázdniny!

28.6.2022 | přečteno 125x | konecna@hlucin | Celý článek
 
load