Informace o veřejné zakázce

Město Hlučín a Povodí Odry, s. p. jsou spoluzadavatelem podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“.

Tato zakázka je na uveřejněna na profilu zadavatele Povodí Odry, státní podnik.

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12975.html

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.

Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka spočívajícího v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby specifikovaných ve smlouvě o dílo na realizaci stavby se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací při současném respektování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se k uvedené stavbě.

Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi uvedené stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah předmětu veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávacích podmínkách a v přílohách zadávací dokumentace.

DBID: 12975

Systémové číslo: P19V00001017

Evidenční číslo zadavatele: 1209

Dle zákona: č. 134/2016 Sb.

Datum zahájení: 28.08.2019

Nabídku podat do: 24.09.2019 13:00 
Vytvořeno 5.9.2019 7:56:03 | přečteno 864x | martin.kralicek
Štítky: aktualita
 
load