DOTAZNÍK K TVORBĚ STUDIE VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DJI 0010

Vážení občané, rádi bychom znali Vaše názory, návrhy a postřehy na vhodné využití Hlučínského jezera po provedení nutných technických opatření, jež nyní probíhají v souvislosti s projektem „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Budou podkladem pro zpracování ideové koncepční studie, která by měla sloužit jako výchozí podklad pro zpracování dalších podrobnějších architektonických studií a projektů.

Studie bude částečně vycházet z výše uvedeného projektu. Záměrem je vytvoření hodnotného přírodně krajinářského parku se sportovně rekreačním využitím. Vzhledem k tomu, že jezero se nachází na území několika obcí a je užíváno k rozličným účelům, je cílem studie navrhnout koordinaci záměrů a požadavků na využití jezera vyplývající ze zájmů jednotlivých obcí, institucí, sdružení a obyvatel. Termín vyplnění dotazníku je stanoven do 27. 9. 2021. Předem děkujeme za zodpovězení otázek. Následné projednání návrhů a postřehů na vhodné využití Hlučínského jezera se uskuteční v rámci velkého Kulatého stolu dne 7. 10. 2021 od 16 hodin v KD Hlučín.

 

DOTAZNÍK K TVORBĚ STUDIE VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DOTAZNÍK
1.*:JAK MÁ BÝT HLUČÍNSKÉ JEZERO A JEHO OKOLÍ UDRŽOVÁNO:2.*:JAKÝ MÁ LOKALITA PLNIT ÚČEL:3.*:KDO MÁ SLUŽBY ZAJIŠŤOVAT:4.*:JAKÁ MÁ BÝT DOSTUPNOST SLUŽEB A AKTIVIT:


5.:PROVOZ SLUŽEB U HLUČÍNSKÉHO JEZERA MÁ BÝT:


6.:JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE NEJČASTĚJI UŽÍVALI ÚZEMÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA A JEHO OKOLÍ:
7.:JAKÉ PRVKY BYSTE ZLEPŠILI A UVÍTALI:
8.:JAKÉ FUNKCE, SLUŽBY BYSTE ZLEPŠILI A UVÍTALI:
9.:MÁ BÝT UMOŽNĚNA VÝSTAVBA VELKÝCH PROJEKTŮ A STAVEB, NAPŘ. HOTELY, PENZIONY, SPORTOVNÍ HALY, AQUAPARK, KRYTÝ BAZÉN:


10.:JAKÉ JE MNOŽSTVÍ A KVALITA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ:


11.:JAKÝM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM SE NA JEZERO DOPRAVUJETE NEJČASTĚJI:

12.:JAKÁ JE DOSTUPNOST JEZERA VEŘEJNOU DOPRAVOU:

13.:JSTE:

14.:KOLIK VÁM JE LET:


15.:KOLIKRÁT JSTE NAVŠTÍVILI SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL V POSLEDNÍCH 3 LETECH:


16.*:PROSTOR PRO VAŠE NÁVRHY, NÁZORY:

ikona souboruDOTAZNÍK K TVORBĚ STUDIE VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA.pdf

ikona souboruDOTAZNÍK K TVORBĚ STUDIE VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA.docx

VÝSLEDKY: ikona souboruHLUČÍNSKÉ JEZERO_Jan Richter.pdf

Vytvořeno 24.8.2021 | přečteno 3346x | skulinova@hlucin
load