Veřejné projednávání

PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD – ZÁPAD

Schéma koncepce řešení

S ohledem na aktuální vládní opatření, kdy není možné zorganizovat veřejné projednávání s občany, představujeme tímto návrh prostřednictvím webových stránek města. Dále jsou podklady zveřejněny v dubnových Hlučínských novinách a na informačních tabulích města. Přílohou dubnových Hlučínských novin je i dotazník, který bude dostupní i on-line. 

Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Hlučín OKD - západ. Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy, včetně řešení úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou realizaci v této lokalitě. Významnou složkou prostředí zůstává zeleň, která působí esteticky, ekologicky a celkově zlepšuje místní mikroklima. V neposlední řadě obyvatelé sídliště očekávají řešení parkování, jehož nároky jsou výrazně vyšší než v době výstavby sídliště. V rámci koncepce urbanistického a architektonického řešení návrhu jsou zahrnuty všechny související tematické oblasti. Vedení města Hlučína, ve spolupráci s Osadním výborem OKD, připravilo a zadalo zpracování dokumentace začátkem roku 2020, se záměr zahájit regeneraci veřejných prostor sídliště s použitím peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Cílem projednávaného projektu regenerace je všestranné zlepšení užitné, pobytové i rekreační hodnoty prostředí sídliště. Zhotovitelem projektu je Ing. arch. Pavel Klein - KT architekti, přičemž řešené území má 19,86 ha a zahrnuje 87 bytových domů, 29 rodinných domů, 4 ostatní domy (MŠ, hospůdka, obchod, centrum).
15.3.2021 16:25:18 - aktualizováno 29.3.2021 14:05:55 | přečteno 2207x | skulinova@hlucin | Celý článek
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

DOTAZNÍK K TVORBĚ STUDIE VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DJI 0010

Vážení občané, rádi bychom znali Vaše názory, návrhy a postřehy na vhodné využití Hlučínského jezera po provedení nutných technických opatření, jež nyní probíhají v souvislosti s projektem „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Budou podkladem pro zpracování ideové koncepční studie, která by měla sloužit jako výchozí podklad pro zpracování dalších podrobnějších architektonických studií a projektů.

Studie bude částečně vycházet z výše uvedeného projektu. Záměrem je vytvoření hodnotného přírodně krajinářského parku se sportovně rekreačním využitím. Vzhledem k tomu, že jezero se nachází na území několika obcí a je užíváno k rozličným účelům, je cílem studie navrhnout koordinaci záměrů a požadavků na využití jezera vyplývající ze zájmů jednotlivých obcí, institucí, sdružení a obyvatel. Termín vyplnění dotazníku je stanoven do 27. 9. 2021. Předem děkujeme za zodpovězení otázek. Následné projednání návrhů a postřehů na vhodné využití Hlučínského jezera se uskuteční v rámci velkého Kulatého stolu dne 7. 10. 2021 od 16 hodin v KD Hlučín.

 
24.8.2021 | přečteno 3346x | skulinova@hlucin | Celý článek
 
load