ZÍSKEJTE DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA

mince

Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání dne 16. prosince 2021 schválilo Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022. Součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů města Hlučína na rok 2022 je částka 6,5 milionů korun, účelově určená na veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Hlučína, poskytovanou žadatelům formou dotace. O dotaci mohou požádat fyzické nebo právnické osoby, působící v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. 

Připomínáme, že vyplněné formuláře žádosti o dotaci musí být podány na podatelnu Městského úřadu Hlučín nebo do datové schránky ve lhůtě od 17. ledna 2022 do 17. února 2022 a nově také zároveň zaslány na e-mailovou adresu granty@hlucin.cz. Požadované tiskopisy žádosti jsou k dispozici na odboru rozvoje a školství Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách https://www. hlucin.cz/, záložka „Formuláře“ – „Finance, dotace, granty, zápůjčky“. Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022 je k nahlédnutí na odboru rozvoje a školství Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách https://www. hlucin.cz/, záložka „Úřad a samospráva“ – „Dotace a granty“ – „Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022“. Veškeré potřebné informace k dotacím podá odbor rozvoje a školství, budova B, 2. poschodí, č. dv. B 235 (paní Lange, e-mail: lange@hlucin.cz, tel.: 595 020 318).


Vytvořeno 14.1.2022 | přečteno 223x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita
 
load