Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

ŽÁDOST O GRANT JE MOŽNÉ PODAT DO POLOVINY LEDNA

hodnocení grantu na rok 2022

Podání žádostí o granty k podpoře jednorázových kulturních a sportovních akcí pro veřejnost ve městě je možné v termínu od 21. prosince 2021 do 15. ledna 2022. Z rozpočtu města je určen předpokládaný celkový objem peněžních prostředků ve výši 350 000 korun na poskytnutí dotací formou grantů na konkrétní projekty. Žádost je nově nutné podat ve dvou podobách, a to v tištěné podobě na podepsaném originále (včetně příloh) a také elektronicky e-mailem na granty@hlucin.cz. Na jeden projekt je možno poskytnout maximálně 30 000 korun. O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické a fyzické osoby, vykonávající činnost na území města Hlučína, případně realizující projekt na území města Hlučína. Bližší informace lze získat na odboru rozvoje a školství MěÚ Hlučín, budova B, 2. patro, na emailu krejzlova@hlucin.cz, telefon 595 020 295. Program pro hodnocení a poskytování grantů, včetně příloh, je uveden na internetových stránkách města www.hlucin.cz.


6.1.2022 | přečteno 153x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita
 
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load