Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

V Darkovičkách slavili 50. výročí posvěcení kaple Panny Marie Nanebevzaté

kostel v Darkovičkách

3. října jsme si v naší farnosti připomněli 50. výročí posvěcení kaple Panny Marie Nanebevzaté.  Slavnou mši svatou celebroval bývalý opavský děkan P. Th.Dr. Jan Czudek, delegát at omnia, za účasti pana starosty Pavla Paschka, paní místostarostky Petry Řezáčové  a zastupitelů města Hlučína. Kostel byl krásně vyzdoben podzimními plody a tímto jsme společně během mše svaté poděkovali za úrodu a dary země. Po závěrečné modlitbě jsme se sešli před kostelem a spolu s místními jsme u výborných koláčů a dobrého vínka zavzpomínali na historii kostela. 

Je důležité pokračovat v tradicích našich předků a zachovat památky, které nám předali. V Darkovičkách kdysi existovala dříve pouze malá výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého, a proto zde už v 19. století existovala snaha postavit kapli a hřbitov. Zatímco ke zřízení hřbitova nedošlo, protože nebylo možné vybrat potřebné finanční prostředky, k úspěšnému konci dovedli místní občané výstavbu první obecní kaple. Byla dokončena roku 1874 (přibližně v polovině dnešní Jandovy ulice) a zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Pozemek na stavbu daroval Antonín Chvěja a stavební práce provedli místní dělníci Stařinský, Bielka, Chříbek a Kinďura. Šlo o poměrně malou stavbu o půdorysu 6x5m, která nedostačovala počtu věřících, takže při bohoslužbách museli stát lidé venku na silnici.

Postupem času proto vyvstala potřeba vystavit kostel. Zdivo stávající kaple bylo z kamení a hlíny a z důvodu absence základů byla ohrožována vzlínající vlhkostí. V roce 1947 založili místní občané fond Panny Marie pro zajištění oprav. Snahy o výstavbu kaple nové však narážely na proměněnou politickou realitu. Státní moc po roce 1949 učinila katolickou církev materiálně závislou na státu znárodněním materiální základny, ze které do té doby fungovala. Šlo nejen o budovy, lesy a pole, ale také o peníze v nadacích, ze kterých do té doby plynuly veřejnosti prostředky na různé dobročinné účely. 

Stát nově zajišťoval platy duchovních a měl také poskytovat prostředky na údržbu těchto znárodněných budov. Proticírkevní politiku vedl stát přes krajské a okresní církevní tajemníky, kteří regulovali každý aspekt církevního života a mohli například odejmout duchovním tzv. státní souhlas k výkonu funkce. 

V Darkovičkách se to projevilo konkrétně například roku 1954 zákazem odpustových procesí do Hlučína a omezením počtu bohoslužeb v kapli na pouhé tři ročně. V této situaci mohla být zvolena rada pro výstavbu nového kostela až v říjnu 1968, což umožnilo dočasné politické uvolnění v důsledku pražského jara.

Povolení k výstavbě nových kaplí nebo kostelů bylo vzhledem k výše uvedenému udělováno minimum (v blízkém okolí nebyla např. v 60. letech povolena stavba kaple ve Štěpánkovicích). 

Konkrétním důsledkem snah škodit kde se dá, bylo omezení velikosti nové stavby: „Obcházely se úřady jak místní, tak okresní, a všude se potkalo s takovým pochopením, že plán byl schválen, ale jen o rozměrech 10x5m. Původní plán požadované stavby o rozměrech 24x12m byl zamítnut. Tím byli občané velice zklamáni a začali znovu usilovat o novém plánu, který byl podle prvního o hodně zmenšen, a to v rozměrech 12x9m a ten byl konečně schválen. Na základě toho, že stará kaplička je na spadnutí, obdrželi jsme povolení k výstavbě této větší kaple.“ (Kronika fondu Panny Marie v Darkovičkách). Občané Darkoviček tak pro dobrou věc beze zbytku využili velice krátké období, protože už na začátku 70. let byla zakázána činnost farních rad.

Až nepředstavitelně působí z dnešního pohledu rychlost administrativních i stavebních prací: 30. 6. 1969 jednání zestátněných stavebních firem na budoucím staveništi, 6. 8. 1969 platné územní rozhodnutí, 14. 8. 1970 stavební povolení, 12. 9. 1970 zahájení prací a 3. 10. 1971 posvěcení hotové stavby. Jak uvádí tehdejší kronika, nejvíce zásluh o realizaci kostela měli hlučínský děkan Mikuláš Šindelář, dále předseda fondu Panny Marie Alfons Kubík a Alois Krupa, který vedl ve svých 74 letech stavbu od základů až po ukončení. O tom, že důvody omezení velikosti kostela byly ryze politické, svědčí i rychlost jeho rozšíření po roce 1989. Hned v březnu 1990 proběhla soutěž o nejlepší návrh. Poté ve třech stavebních sezónách v letech 1992-1994 zde místní občané odpracovali přes 14 000 brigádnických hodin, takže v roce 1992 přibyl ke kostelu během pouhých dvou měsíců presbytář a následně roku 1993 i vstupní část. 

Součástí kaple v Darkovičkách je také pohřební vůz, který byl zakoupen v roce 1937 za cenu 6 400 korun. Na zakoupení vozu finančně přispěli všichni spoluobčané Darkoviček. Akci řídil a realizoval „Fond Panny Marie“ (tzv. kapličkový výbor). Výrobcem byl pan Čichoň – kolář z Petřkovic. Řidičem vozu byl pan Bančík.

V roce 2018 byl kočár ustaven v nově postavené přístavbě v kapli nanebevzetí P. Marie v Darkovičkách. Přístavba se budovala od května do září 2018. Finančně se na této stavbě podílelo město Hlučín částkou 800 000 korun a zbývající částkou ve výši 600 000 korun přispěli farníci. Přístavbu pro kočár navrhovali manželé Alena a Dušan Kučerovi se souhlasem ekonomické rady farnosti a se souhlasem faráře P. Martina Šmída. 

Přístavba byla slavnostně vysvěcena 7. října 2018 bývalým duchovním správcem farnosti Hlučín P. Martinem Šmídem a jeho nástupcem P. Petrem Rakem za účasti pana starosty Pavla Paschka a zastupitelů. Posvěcení se zúčastnilo asi 150 lidí z farnosti a z blízkého okolí.

Děkuji všem, kteří slavnost 50. výročí posvěcení kaple Panny Marie Nanebevzaté s láskou připravili a všem, kteří ji s námi společně oslavili. Pamatujme na slova jedné z písní „…dědictví otců zachovej nám Pane...“. Kéž v tomto duchu myslíme na budoucí generace.


Zdroj: Hlučínské noviny

Autor: Petr Rak, farář


interiér kostelaodpust před původní kaplí (existovala v letech 1874 1973)výstavba kostela v průběhu roku 1970
16.11.2021 | přečteno 176x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita
 
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load