Strategické dokumenty města Hlučína k připomínkování

Logo Operační program Zaměstnanost

Veřejnost má možnost před finálním odevzdáním jednotlivých dokumentů přidat svůj postřeh nebo návrh k doplnění.

Název projektu: Strategické plánování města Hlučína
Registrační číslo: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007328

Veřejnost má možnost připomínkovat strategické dokumenty města Hlučína, které vznikají s podporou Evropské unie, Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o Strategický plán města Hlučína na období 2020 - 2030, Urbanistický generel a Dopravní generel. Mimo projekt navíc vzniká Územní studie sídelní zeleně. Připomínky je možné zasílat na e-mail barankova@hlucin.cz do 18. 11. 2019 vždy s uvedením názvu dokumentu, kterého se týkají. Připomínky budou předány jednotlivým zpracovatelům na posouzení a zapracování.

Podklady ke Strategickému plánu města Hlučína na období 2020 - 2030 ikona souboruStrategický plán.zip

Podklady k Dopravnímu generelu ikona souboruDopravní generel.zip

Podklady k Urbanistickému generelu ikona souboruUrbanistický generel.zip

Podklady k Územní studii sídelní zeleně ikona souboruÚzemní studie sídelní zeleně.zip

Navíc je stále možnost vyplnit anketu ke Strategickému plánu buď elektronicky  zde  nebo v papírové podobě na Městském úřadě Hlučín, v přízemí budovy A, kde je k dispozici anketa i krabice pro její odevzdání.

Plánujte budoucnost města i vy, zapojte se...


Vytvořeno 22.10.2019 | přečteno 764x | kristina.nenickova
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load