Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

ROTHSCHILDOVY STUDNY V HLUČÍNĚ

RS 3

Pár lidí z Hlučína ví, že je vybudovali Rothschildové poté co připojili Hlučín v roce 1845 ke svému panství. V minulosti měly pro město velký význam, dřevěným potrubím zásobovaly vodou káď na náměstí, Rothschildův statek v místě dnešní BILLY, sirotčinec (dnes Dům dětí a mládeže) a plicní sanatorium pro horníky (Fontána, příspěvková organizace).

Rozvojem vodárenství a vynálezem elektrických čerpadel ztratily studny význam, navíc, ocelové trubní spojky propojující vrtané borovicové kmeny zkorodovaly a přestaly těsnit.

Nový význam nabývají místní zdroje vody v současné době. Hromadné zásobování z centrálních zdrojů, v případě Hlučína z Kružberské přehradní nádrže je lehce zranitelné. Snad ani nedomýšlet, co by následovalo v případě havárie centrálního zdroje, zásobujícího tisíce domácností. Voda z podobných studní by pak měla cenu zlata.

„To mě inspirovalo k úpravě jedné studny pro případ nouze i k odběru nechlorované vody pro přímé použití. Že jsou studny 1 km vzdálené od okraje sídliště OKD nevadí, vždyť cesta ke studním je krásnou procházkou i projížďkou na kole. Pokusným měřením vydatnosti jedné studny (maximální trvalý odběr vody) jsem zjistil, že je možno odebírat 30 litrů za minutu, což by stačilo k přežití pro 14 000 obyvatel," sdělil pan Jiří Sonnek.

Odkud že se takové množství vody bere? Naše oblast byla v dávné minulosti mělkým, třetihorním mořem, tehdy se vytvořily břidlicové sedimenty, které je možno v okolních lomech prozkoumat. Na tuto nepropustnou vrstvu opakovaně navršil severský ledovec množství písku. Jednu takovou písečnou dunu (morénu) o mocnosti 30 m pokrývá les Borek. Písek se chová jako kapilára, drží vodu mezi zrnky a nepropustná břidlice nepustí vodu do podloží. Část vody vyvěrá z tohoto obrovského rezervoáru a tvoří prameny, které nejsou závislé na dešťových srážkách. Protože písečná duna převyšuje okolní krajinu, vytéká z ní voda do všech světových stran a tvoří prameny potoků Jasénka, Vařešinka, Juliánka, Bohuslavického potoka a Bečvy. Nejvíce vody, která by v nouzi stačila zásobit celý Hlučín pramení na několika místech jižně od ulice Okrajové (Hlučínské bažiny). V minulosti se zdejší prameny sváděly do náhonu a vystačily k pohonu mlýnského kola na Jasénkách. Polyetylenovou hadicí 25 m dlouhou již dva měsíce vytéká voda ze studny pomocí gravitace, stejným způsobem se stahuje víno z demižonu. „Hadici jsem zakopal do země a zabudoval do dřevěné kapličky se svatým obrázkem. Z té bude možno napouštět vodu do kanystrů, přebytek teče do dřevěného koryta, přepadem do Vařešinky a cestou ještě stačí naplnit malý rybník. Dalším úkolem bude úplně odčerpat vodu ze studny silným čerpadlem, vybrat naházené větve a studnu vydesinfikovat. Vodovzdorná překližka a studniční pěna pak překryje vstup do studny, aby se do ní nedostávalo listí a nečistoty. Po ustáleném vypouštění nechám provést chemický i bakteriální rozbor vody, výsledné hodnoty budou na zadní straně kapličky. Druhá, lépe zachovalá studna bude sloužit k prohlídce jako technická památka. Patří k ní i betonová skruž, do které přitékala voda ze studny a odtékala potrubím umístěným o něco výš. Tak jednoduchým způsobem se voda zbavovala písku. Směrovými značkami vyznačenou stezku ke studnám bude zapotřebí ještě vyčistit a uhrabat, napojí se na modrou turistickou trasu,“ uvedl pan Jiří Sonnek, rodák, pamětník, cestovatel a badatel.

Rs 11RS 6RS 2

RS 4RS 7Rs 9


7.7.2019 | přečteno 2480x | kristina.nenickova
Štítky: aktualita
 
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load