Proč učí matematiku metodou profesora Hejného, vysvětluje Základní škola Bobrovníky

Hejného metoda výuky matematiky, autor: archiv

Hejného metodu vyučování matematiky v Hlučíně využívá mimo jiné Základní škola Bobrovníky. Rodičům ji chce představit na 25. ledna a 1. února. 

Hejného metoda je pojmem často skloňovaným, mezi rodiči však ne zcela známým. I naše škola jejím prostřednictvím rozvíjí u dětí samostatnou úvahu, proto jsme se rozhodli upoutat k našemu způsobu výuky rodičovskou pozornost, metodu trošku popsat a uspořádat o ní pro veřejnost v naší škole na přelomu ledna a února dvoudílný seminář.

Hejného metodu na naší škole používáme již 12 let

Tuto živou a dnes velmi populární metodu českých autorů, otce a syna Víta a Milana Hejných znají čeští pedagogové přes třicet let. Cestu mezi oficiálně vyučované metody učitelství si však našla až v devadesátých letech prostřednictvím Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, na kterou záhy navázala i naše Ostravská univerzita. Coby její absolventi jsme právem hrdi na to, že na Hlučínsku patříme mezi průkopníky Hejného metody ve výuce. Využíváme ji na naší škole v Bobrovníkách již dobrých 12 let, přestože učebnice schválené ministerstvem školství začaly vznikat až v období let 2007 až 2013. Nositelem hravých interaktivních učebnic a pomůcek, které jsou do výuky potřeba, je nakladatelství Fraus, které se nám pro tento způsob výuky stalo partnerem.

Čím je Hejného metoda tak revoluční a zajímavá

Tradiční výuka matematiky se zaměřuje na nácvik a paměť, zatímco Hejného metoda vede dítě k tomu, aby objevovalo matematiku samo a s radostí. Opírá se přitom o tzv. 12 klíčových principů, kterými jsou: budování schémat (dítě ví i to, co jsme ho neučili), využití dětem známých prostředí, prolínání témat (matematické jevy a pojmy nejsou izolované od ostatních), rozvoj osobnosti (samostatné uvažování), motivace (nevím, ale chci vědět), reálné zkušenosti (skutečné zážitky dítěte), radost z matematiky, vlastní poznatek (má větší váhu než ten převzatý), učitel je jen moderátor a průvodce diskuzí, práce s chybou (chyb se nebojíme, protože nás jejich poznání rozvíjí), přiměřené výzvy (každému dítěti dle jeho úrovně), podpora spolupráce. To vše se nám v praxi osvědčilo a utvrdilo nás v tom, že Hejného metoda je smysluplná. Vypozorovali jsme, že naše děti samostatně přicházejí na řešení i v učivu, které třeba přesahuje jejich ročník. A to je úžasný výsledek takové práce. Více o principech Hejného metody doporučujeme vyčíst na oficiálních stránkách www.H-mat.cz.

Otevřená mysl a zkušenost

Soudobá generace rodičů a prarodičů je v matematickém poznání většinou limitována tím, jak jsme se matematiku ve škole učili my, starší ročníky. Pro rodiče bývá často velmi těžké proniknout k tomu, co a jak se naše děti učí. O čem Hejného metoda vlastně je. Vyžaduje to otevřenou mysl a hlavně zkušenost. Abychom rodičům i prarodičům pomohli tuto bariéru překonat, zveme je k návštěvě naší školy a účasti na seminářích, které se uskuteční 25. ledna a 1. února. 

 Barbora Růžičková, asistentka pedagoga Základní školy Bobrovníky

Vytvořeno 21.1.2018 17:59:34 | přečteno 600x
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load