Preventivní akce Městské policie Hlučín

Prevence MP Hlučín

Městská policie Hlučín v první polovině letošního roku zrealizovala 184 preventivních akcí.

Jednalo se o besedy ve školkách a školách, kdy strážníci s dětmi diskutovali na různá témata přizpůsobena věku dětí. Tak se mohli nejmenší žáci dozvědět jak se chovat při cestě domů nebo do školy. Co dělat, když v domě vypukne požár apod. S většími dětmi strážníci diskutovali a učili žáky jak se chovat při setkání s nebezpečným zvířetem a procvičili si zásady správného chování v silničním provozu. S nejstaršími pak hovořili o nebezpečí užívání drog, šikany a právním povědomí obecně. Besedy městská policie oživuje prezentacemi, ukázkami výcviku služebních psů nebo i přítomností živého hada. Těchto besed uskutečnila MP Hlučín celkem 26.Dále se městská policie podílí společně s autoškolou OSA výuky na dopravním hřišti pro třetí a čtvrté třídy základních škol. Na výuku chodí děti nejen z hlučínských škol, ale i okolních obcí. Dvanáct tříd jsou třetí a šestnáct čtvrté třídy.

Jíž pátým rokem provádí Městská policie Hlučín značení jízdních kol syntetickou DNA. V tomto roce jsme značili v dubnu v Hlučíně a Kozmicích 28 kol, v květnu v Hlučíně, Ludgeřovicích a Darkovicích 30 kol a v červnu v Hlučíně, Kozmicích, Ludgeřovicích a Hati 60 kol a jiných nemotorových dopravních prostředků jako jsou koloběžky nebo i kolonožka, " sdělil Lumír Prejda z MP Hlučín. Další značení bude probíhat po prázdninách.


Vytvořeno 2.7.2019 | přečteno 576x | kristina.nenickova
load