Poplatek za odpad se nezvyšuje, uhradit se musí do konce června

Kontejnery na plastový odpad na hřbitově, autor: Soňa Prášková

Nejpozději do 30. června musí v roce 2019 občané Hlučína uhradit poplatek za odpad, který zůstává pro příští rok ve stejné výši jako letos.

Na tuto částku se poplatek po deseti letech zvedl v roce 2016 z 500 korun. 
Město se snaží umožnit obyvatelům města chovat se ekologicky, přidává proto kontejnery na tříděný odpad, zkracuje k nim docházkovou vzdálenost. Ve městě je již nyní umístěno celkem 51 hnízd pro kontejnery na separovaný odpad. Žlutých kontejnerů na plasty je 59, modrých na papír 49, dělených duo na sklo barevné i bílé 23, zelených na barevné sklo 15 a bílých na sklo čiré 14.
Na podzim přibyly nádoby na plastový odpad také na obou hlučínských hřbitovech. „Od listopadu 2018 jsou na hřbitově Březiny a na Městském hřbitově v Hlučíně přistaveny žluté popelnice o objemu 240 litrů. Jsou určeny na plastové odpady,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín Soňa Prášková. Nádoby jsou umístěné u velkoobjemových kontejnerů. Na Březinách je to vzadu za budovou a v Hlučíně u ulice Zahradní.
„Do nádob na tříděný odpad se ale nesmí vyhazovat umělé květiny, umělé věnce a zbytky svíček, na nichž je ještě vosk. Ty patří do směsného odpadu,“ upozornila Soňa Prášková. Umístěním kontejnerů na plasty na hřbitovy město reagovalo na požadavky občanů, kterým záleží na životním prostředí a chtěli mít možnost třídit zejména plastové láhve a obdobné předměty, které se na hřbitovech často objevovaly v netříděném odpadu.
Poplatek za hospodaření, nakládání a odvoz odpadů je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od 1. února 2019 nejpozději do 30. června 2019. Do tohoto termínu musí být částka již na účtu města! Po tomto termínu se v souladu s vyhláškou a zákonem poplatek zvyšuje na 1,27 násobek!
Náklady města na jednoho poplatníka budou v příštím roce opět o něco vyšší než letos, dle výpočtu to bude 807 korun. Rozdíl mezi touto částkou a poplatkem od občanů hradí město ze svého rozpočtu.V Hlučíně je 14 471 poplatníků, z toho je 14 232 osob s trvalým pobytem nebo cizinců s trvalým, případně přechodným pobytem delším než 90 dnů, kteří mají povinost hradit poplatek, a dále 239 staveb individuální rekreace, a také bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a jejichž majitelé také musí platit za odpady.
Od placení poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které:
a) se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo území České republiky po celý kalendářní rok 2019
b) jsou umístěny do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo jiné ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči, a jako nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním postižením
c) v domově pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, azylovém domě
d) jsou hospitalizovány, ve vazbě nebo výkonu trestu po dobu delší než tři měsíce
e) vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v oblasti Kocibenda, Vinohrady nebo Kraví Důl. Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště ani trvalý pobyt na ohlašovně na radnici není důvodem k úlevě ani k osvobození od poplatku.
Vytvořeno 20.12.2018 23:11:43 | přečteno 534x
Štítky: aktualita
 
load