Na dotacích rozdělí město Hlučín v příštím roce 6 milionů korun

Malí hlučínští fotbalisté při tréninku na umělém trávníku, autor: Ivana Gračková
Šest milionů korun rozdělí pro rok 2019 město Hlučín na podporu mládeže,  tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Program, podle kterého se budou dotace přidělovat, schválili zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 13. prosince. Zájemci musí podat žádosti nejpozději do 15. února.  
Žadatelé, jimiž mohou být fyzické nebo právnické osoby působící v daných oblastech, si mohou od začátku ledna příslušné tiskopisy žádosti vyzvednout na odboru financí Městského úřadu Hlučín, případně stáhnout z webových stránek města, kde budou k dispozici v záložce Formuláře – Finance-poplatky, dotace, granty - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína. V termínu od 15. ledna do 15. února je třeba je odevzdat na podatelně Městského úřadu Hlučín. Program hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2019 je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín, nebo ke stažení na internetových stránkách města v záložce Úřad a samospráva – Granty a dotace – Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2019.
Další podrobné informace lze získat na odboru financí v budově B, v 1. poschodí, číslo dveří B154 nebo B152 u Andrei Hájkové, e-mail: hajkova@hlucin.cz, tel.: 595 020 244, nebo u Kristy Šoferové, e-mail: soferova@hlucin.cz, tel.: 595 020 204.
Program pro hodnocení a poskytování dotací pro rok 2019 je ikona souboruzde.

Vytvořeno 15.12.2018 9:48:21 | přečteno 300x
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load