Ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele revitalizace jezera

Špatný technický stav mostu v Jilešovicích ukazuje Jiřina Kosmová z Městského úřadu Hlučín, autor: Ivana Gračková

Město Hlučín vítá, že ministerstvo financí v únoru vyhlásilo veřejnou zakázku na první etapu sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína. Její realizace následně umožní vybudovat v lokalitě kolem Hlučínského jezera významnou rekreační oblast Moravskoslezského kraje. Shodli se na tom radní města Hlučína. Firmy, které by měly zájem pustit se do prací zahrnujících především protipovodňová opatření kolem Hlučínského jezera v objemu několika stovek milionů korun, mohou nyní podávat své nabídky. 

Pokud se nestane nic nepředvídatelného, měla by revitalizace odstartovat ještě v letošním roce. 
„Jak politické reprezentace, které město vedou a vedly v minulých volebních obdobích, tak úředníci hlučínské radnice na přípravě projektu intenzivně pracovali od roku 2006. V posledních třech letech jsme jeho prosazování do vládních priorit věnovali skutečně hodně energie. Věříme, že za dva roky, až skončí hlavní stavební práce, může Hlučín spolu s dalšími přilehlými obcemi na březích Hlučínského jezera začít budovat skutečně významnou rekreační oblast pro naše občany i pro návštěvníky z celého regionu. Hlučínské jezero by se tak mohlo stát centrem zábavy, odpočinku i rekreační turistiky, navíc s nesporně pozitivním ekonomickým dopadem na celé Hlučínsko,” uvedla místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová. 
Hlučínské jezero slouží k rekreaci a rybolovu již v současnosti. Možnosti jeho využití jsou ale značně omezené. Vodohospodářské stavby potřebné pro obhospodařování jezera jsou už ve velmi špatném technickém stavu. Sportovně rekreační areál je nevyhovující, ale kvůli umístění v záplavové zóně ho nelze rozšiřovat ani modernizovat.
„Podstatou realizace projektu sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína je vybudovat na řece Opavě i na Hlučínském jezeře protipovodňových opatření, jejichž cílem je zajištění ochrany osob a majetku před povodněmi. Protože se tím následně celá lokalita vyčlenění ze záplavového území, otevře se tak dalším aktivitám směřujícím k jejímu rozvoji s cílem jejího širšího sportovního a rekreačního využití,” objasnila Jiřina Kosmová z odboru městského majetku hlučínské radnice, která měla přípravu projektu na starosti. 
Součástí projektu je také vybudovaní lávek přes řeku Opavu a potok Juliánka a rekonstrukce stávajícího mostu přes řeku Opavu. Jimi se propojí s Hlučínským jezerem také další přilehlé obce. Dále se postaví účelová komunikace na hrázi levého břehu řeky Opavy, kterou jistě ocení cyklisté, in-line bruslaři i pěší a v zimě také běžkaři.
„První etapa sanace, rekultivace a revitalizace území u Hlučínského jezera sice nepočítá s budováním sportovního či rekreačního zázemí.  Je pouze prvním, nicméně naprosto klíčovým krokem k zajištění dalšího rozvoje této nádherné lokality,” uzavřela místostarostka Kotrlová.


 

Vytvořeno 6.3.2018 22:01:39 | přečteno 1866x
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load