Důrazné upozornění ke svozu BIOodpadů

popelnice na bioodpad

Při posledních dvou svozech BIOodpadů u rodinných domů zaměstnanci svozové firmy zjistili, že je v některých hnědých nádobách určených pouze na BIOodpady rostlinného původu uložen i klasický komunální odpad. Tyto nádoby tedy nebyly vyvezeny.

BIOodpad není ukládán na skládku komunálních odpadů, ale na kompostárnu a kompost se dále využívá, proto komunální odpad nelze v žádném případě ukládat do nádob spolu s BIOodpadem. Upozorňujeme tedy občany, aby odpad důsledně separovali, aby se tato situace neopakovala. Zaměstnanci svozové firmy průběžně při svozu BIOodpadu provádí namátkové kontroly, a jestli zjistí, že v nádobách je i jiný odpad, nevyvezou je. Nádoba bude zase vyvezena až po té, co uživatel nádoby sjedná nápravu a odpad, který do hnědé nádoby nepatří, odstraní.

Odbor životního prostředí MěÚ Hlučín


Vytvořeno 23.6.2019 | přečteno 542x | kristina.nenickova
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load