Dokument radí, jak se Hlučín může chránit před změnami klimatu

Hlučín, autor: archiv

V nedaleké budoucnosti nás čeká více dní s extrémními teplotami, menší počet srážek, ale přitom zároveň povodně a záplavy po přívalových deštích a na to navazující sesuvy půdy. Protože voda se v krajině neudrží, hrozí zároveň její vážný nedostatek. Tvrdí to dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín, který na svém zasedání ve čtvrtek 8. června schválili hlučínští zastupitelé.  

Dokument vypracovali odborníci obecně prospěšné společnosti CI2, kteří na něj dostali dotaci z ministerstva životního prostředí. Pilotního projektu s názvem Adaptace města na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti se z Moravskoslezského kraje účastnilo také město Kopřivnice.
„Odborníci z CI2 s námi už dříve spolupracovali při tvorbě indikátorů trvale udržitelného rozvoje a ekologické stopy města. Protože se jim spolupráce s Hlučínem v minulosti osvědčila, vybrali si nás i pro tento pilotní projekt,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Soňa Prášková. Dokument může město v budoucnu využívat při tvorbě různých strategií svého rozvoje, ale i v každodenní praxi. Navíc jeho výstupy se stanou podpůrnými argumenty při získávání některých dotací. Dá se přitom očekávat, že obdobné dokumenty si budou v budoucnu zpracovávat i další města. 
„Experti považují změnu klimatu za mnohem závažnější než sami občané. Většina z nich se domnívá, že dopady změny klimatu se v blízké budoucnosti dotknou i Hlučína. Jako nejzávažnější riziko spatřují experti extrémy počasí, degradaci půdy či ekonomické dopady,“ píše se například v analýze. Dokument Hlučínu do budoucna doporučuje soustředit se na citlivé hospodaření s vodou, budování protipovodňových opatření, rozšiřování zeleně s důrazem na konkrétní, odolné druhy, přidávání vodních prvků do veřejného prostoru i snižování množství nepropustných ploch při další výstavbě tak, aby mohla srážková voda vsakovat do země. Některá navrhovaná opatření se vztahují také k hospodaření s půdou, mnohé z nich ale v současnosti nemůže přímo ovlivnit město, protože jsou závislá na dobré vůli soukromých zemědělců. 
Celý dokument najdeteikona souboru zde. 
Vytvořeno 9.6.2017 15:27:30 | přečteno 496x
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load