Do nového školního roku přivítají školy své žáky novinkami

Vítání prvňáčků v září 2017 v Darkovičkách, autor: Zdenka Fojtíková

Do nového školního roku 2018/2019 budou všechny školy i školky včetně těch hlučínských vstupovat v pondělí 3. září. Pro většinu dětí je to slavnostní okamžik, ovšem opravdu velký den to bývá pro prvňáčky. Proto se na jejich přivítání hlučínské školy zvláště připravují a mnohde se na něm podílí i starší spolužáci. Mimořádný bude také první školní den v Darkovičkách a Bobrovníkách, kde si žáci poprvé prohlédnou nové tělocvičny, v nichž budou mít hodiny tělesné výchovy.

Starší spolužáci budou vítat prvňáčky třeba na Hornické. Budou pro ně mít připraveny dárečky a kulturní program.
Na Tyršovce prvňáčci z Montessori i tradičního vzdělávání
projdou symbolickou cestičkou, i jim dají malé dárky jejich starší spolužáci. Poté se se prvňáčci spolu se svými rodiči přesunou do tříd, kde pro ně bude připraveno malé překvapení. „Letošní zahájení školního roku bude jiné než ty předešlé. V mateřských školách byly děti pasovány na školáky, my už je přivítáme tématem přírody, které se bude prolínat celým školním rokem,“ řekla nová ředitelka školy Pavla Mrůzková.
Ovšem novinky čekají na mnoha školách i další žáky. Největší hlučínská Základní škola na Rovninách má nově vymalováno, ostatně jako každý rok, a také opravené školní hřiště. „Máme novou kmenovou třídu. Museli jsme totiž navýšit počet šestých tříd ze tří na čtyři pro šesťáky z okolních vesnic. Protože již nemáme volné kmenové učebny, vyřešili jsme to přestěhováním školní čítárny do improvizovaných prostor a novým šesťákům jsme vybavili učebnu lavicemi i interaktivní technikou,“ prozradil ředitel školy Miroslav Všetečka. Osobně je rád, že jsou kolem školy nové chodníky, které se dělaly přes léto, a upravené prostranství před budovou. „Za tuto úpravu a investici bych rád poděkoval vedení města. Už jsme to potřebovali,“ řekl ředitel.

Malovalo se i na Hornické. Nová výmalba je v několika učebnách, natíraly se sokly a zárubně dveří. „V říjnu a v listopadu budeme
rekonstruovat tělocvičnu za více jak 2 miliony korun. Bohužel to nešlo dříve, protože stavební firmy v létě nemají volné kapacity. A v září vyměníme kotel ve školní kuchyni. Na podzim ještě opravíme plot kolem areálu,“ uvedl ředitel školy Martin Franek.  
Velké změny se během prázdnin odehrály na Základní škole dr. M. Tyrše. Protože roste zájem o Montessori vzdělávání, které se na Tyršovce jako na jediné škole v Hlučíně zavedlo před třemi lety, rozšiřují se prostory pro Montessori třídy. Ty zaberou celé třetí patro a Montessori centrum, které tam prozatím také sídlilo, se přestěhuje do bývalých dílen v mezipodlaží. Během školního roku škola vybuduje novou jazykovou učebnu, která zatraktivní a posílí výuku cizích jazyků. „Naše škola je jedinečná tím, že nabízí rodičům možnost volby – máme zde tradiční i Montessori výuku, sportovně nadané děti se mohou věnovat fotbalu. Navázali jsme spolupráci s ostatními školami v okolí a nově se budeme snažit otevřít školu komunitě města pořádáním jazykových kurzů i kurzů Montessori pedagogiky,“ prozradila ředitelka Mrůzková.

Určitě nejvíce se na zahájení školního roku těší děti z Bobrovníků a Darkoviček. Odehrávat se totiž bude v nových tělocvičnách. Pro děti a jejich rodiče to bude vůbec první příležitost prohlédnout si prostory, kde se v budoucnu budou odehrávat hodiny tělesné výchovy, ale i další sportovní aktivity. Po dlouhých letech, kdy se na tělocvik děti musely vždy přemístit do nevyhovujících provizorních prostor, se teď žáci i učitelé nemohou dočkat. 

V Darkovičkách i letos zachovají krásnou tradici požehnání v darkovičské kapli. Určeno je pro děti navštěvující hodiny náboženství a případné další zájemce a uskuteční se v 8.15. V 8.40 se starší žáci na slavnostním zahájení školního roku představí v nové tělocvičně tanečním vystoupením určeným pro prvňáčky, kteří zároveň dostanou pamětní listy a samozřejmě kornout se sladkostmi. Do svých tříd usednou prvňáci Základní školy Darkovičky až v úterý 4. září. „Naši žáci se v letošním školním roce mohou těšit na úplně nové jazykové centrum, které pro ně zatraktivní výuku cizích jazyků,“ dodala ředitelka školy Monika Kamrádková.

Kulturní program na zahájení školního roku v nové tělocvičně si připravily i děti Základní školy Bobrovníky. 
Výuka bude v tomto školním roce probíhat podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola. Zaměříme se na environmentální výchovu a využití volného času dětí,“ prozradil nový ředitel školy Jan Volf. Škola chce ve svém areálu vybudovat novou zahradu s venkovní učebnou, která umožní školní i mimoškolní vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. „V tomto školním roce se také účastníme pokusného ověřování Ministerstva školství ČR s názvem Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Součástí jsou hlavně návštěvy různých českých muzeí. To bude pro děti jistě atraktivní program,“ zmínil ředitel. Škola chce také rozšířit možnost pobytu dětí ve škole i mimo provoz školní družiny v takzvaném školním klubu, v období prázdnin pak zajistit činnost příměstských táborů přímo ve škole.
Na příjemné novinky se ale mohou těšit i děti z mateřinek, kde se malovalo a opravovalo. Na Cihelní přibude v září nový hrací prvek ve tvaru korábu, který se stane nepochybně dominantou zahrady. „Novinkou ve vzdělávání budou nově vytvořené koutky malých čtenářů,“ dodala ředitelka Radoslava Josefusová.
V Mateřské škole Severní, kde se už přes dva roky rozšiřují prvky Montessori vzdělávání, děti překvapí větší prostory pro hraní. „Upravili jsme některé příčky ve třídách, aby se zvětšil pracovní a herní prostor tříd. V jedné třídě se celkově zrekonstruovala podlaha, ve třech třídách se podlaha upravila, abychom mohli do tříd přivést vodu a vytvořit reálné kuchyňky, kde se děti budou učit samostatnosti při péči o sebe a své prostředí, třeba tam budou připravovat svačiny, omývat si krájet ovoce, uklízet po sobě,“ prozradila ředitelka Kateřina Boková. V Mateřské škole dr. Beneše budou čekat na děti dvě nové paní učitelky, které nahradily tety odcházející do důchodu.

Vítání prvňáčků v novém školním roce 2018/2019 za účasti vedení města
ZŠ Bobrovníky, nová tělocvična - 8.00 
ZŠ Darkovičky, nová tělocvična - 8.40 
ZŠ dr. M. Tyrše, podle počasí venku nebo tělocvična - 9.15
ZŠ Hornická, tělocvična  - 9.15 
ZŠ Rovniny, prostranství před školou - 10.00

 

Vytvořeno 28.8.2018 21:16:47 | přečteno 566x
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load