Darkovičky mají ve svém novém znaku svatého Kryštofa

Darkovičky

Darkovičky představily na letošních dožínkách svůj zbrusu nový znak, jehož vznik na jaře letošního roku inicioval osadní výbor této městské části. Jeho smyslem je podnítit sounáležitost obyvatel s místem, ve kterém žijí. Současný znak odkazuje na historii lokality a vychází z nejstaršího dochovaného pečetidla tehdy samostatné obce z období konce první poloviny 17. století, které se používalo téměř do konce 19. století.

. Na vzniku nového znaku se vedle členů osadního výboru i dalších občanů Darkoviček podílel také PhDr. Karel Müller, přední odborník na heraldiku v České republice a autor publikace Znaky a pečetidla obcí a měst na Hlučínsku. Konečné výtvarné ztvárnění je dílem grafického studia Gasaridesign.  Stejně jako na historickém pečetidle, tak i na novém znaku je vyobrazen svatý Kryštof, patron poutníků, který však nedrží hůl, s níž je nejčastěji vyobrazován, ale růži jako mariánský symbol připomínající kapli Nanebevzetí Panny Marie v Darkovičkách. Modrá vlnka zpod světcem symbolizuje darkovičský potok Brudek, dnešní Jasénku. Zelená barva ve znaku odkazuje na zemědělskou krajinu v katastru Darkoviček a také na spojení Darkoviček s městem Hlučín. Jeho součástí jsou Darkovičky od 60. let minulého století.  Stejně jako na jiných vyobrazeních, také na darkovičském znaku má svatý Kryštof v náručí Ježíše, kterého podle jedné z legend přenášel přes rozvodněnou řeku. 

Svatého Kryštofa do znaku Darkoviček jsme zvolili proto, že je to symbol, který byl s obcí spojován minimálně od půlky 17. století, ze kdy je dochována listina s pečetidlem, až do konce 19. století. Existuje ale hypotéza, že historické pečetidlo se světcem se mohlo používat již od půlky 16. století, kdy si ho takto nechal zhotovit majitel panství Kryštof Bzenec. Svatý Kryštof tak představuje jakýsi most překlenující dobu více než pět století a spojující dnešní občany Darkoviček s jejich dávnými předky. K zachování kontinuity mnoha generací tak není třeba soch a pomníků, stačí takový symbol, který lidem dodá pocit sounáležitosti, hrdosti na bohatý historický odkaz. Lidé, kteří se s ním seznámili na dožínkách a přijímali s nadšením a překvapením. Samotný znak i s informačními tabulemi, které budou umístěny v darkovičském kulturním domě. Také jsme je nechali vyrobit jako samolepky a rozdali občanům Darkoviček do schránek. Věříme, že nový znak přijmou za svůj také různé spolky z Darkoviček a budou ho používat při reprezentaci naší městské části. 

Tomáš Matýsek, člen osadního výboru


-------------

Pozn. red.:

Pravděpodobně na místě zaniklých Žibřidovic byla založena nová ves Darkovičky, která se poprvé připomíná při dělení Opavska v roce 1377. Tehdy ve vsi žil zeman Hanuš, který příslušel pod pravomoc opavských knížat Hanuše a Přemka. Samostatný statek Darkovičky byl personálně spojen od 15. století s Markvartovicemi za majitelů Bzenců z Markvartovic. Po smrti otce Fabiána a smrtí bratří Jana a Jiřího zdědil Markvartovice s Darkovičkami Kryštof Bzenec mající za manželku Ludmilu Birkovou z Násile, v roce 1551 odprodal Markvartovice a ponechal si jen Darkovičky, kde zbudoval tvrz. Evangelický majitel neměl lehké pořízení se sousedy, katolickými pány z Vrbna na Hlučíně, kteří se soudili nejprve o majetek s velehradskými cisterciáky a pak se soustředili na Kryštofa Bzence. V roce 1566 inscenovali jeho přepadení v Darkovičkách, kde jej svázaného dovlekli na náves a pak jej propustili, aby se záhy dobývali do jeho dvora. Za této napjaté situace pan Kryštof raději Darkovičky následujícího roku pánům z Vrbna prodal a usídlil se v Opavě. Takto byly Darkovičky připojeny k hlučínskému panství. Evangelíci z tohoto panství se nadále scházeli tajně k bohoslužbám, a není proto divu, že za třicetileté války zde došlo k vážným střetům, při kterých Darkovičky zpustly. Za majitele Františka Řehoře hraběte Gianini žilo v Darkovičkách k roku 1721 10 sedláků a 7 zahradníků. Panský dvůr a krčma patřily majitelům hlučínského panství. V roce 1823 požár zničil v Darkovičkách většinu dřevěných budov, v roce 1831 pro nově založenou školu obec koupila podle pověsti bývalý rytířský zámek Bzenců s výčepním právem a sousední kovárnu. 8. září 1863 byl ve vsi odhalen pomník zdejšího rodáka a sochaře Jana Jandy z Berlína „Panuj Marie“, v letech 1873–1874 byla postavena kaple. Po připojení k ČSR měly Darkovičky rozlohu 477 ha, 870 obyvatel. Obec byla v roce 1930 elektrifikována. Již od 12. června 1960 se stala městskou čtvrtí Hlučína. 


Vytvořeno 14.10.2019 | přečteno 892x | kristina.nenickova
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load