Advent 2019

advent na FB

Milí spoluobčané, přejeme vám příjemné prožití adventní doby, vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2020.

Za vedení města Pavel Paschek a Petra Řezáčová.

Drazí přátelé, když se ve společnosti děje nějaká významná věc, jsme na ni upozorňovaní přes média, zprávy, noviny, skrze různé plakáty, letáky, anebo i přes velké billboardy. Naším čtyřtýdenním letákem je advent, který nás má všechny upozornit, že se blíží Vánoce. Je to příprava na příchod Vánoc, na svátky narození Ježíše Krista. Advent je jako plakát, veřejně vyvěšený, umístěný tak, abychom si ho stačili všimnout, abychom měli dost času připravit se na Vánoce. Toto je ten čas, kdy máme pozvednout hlavu a připravit se na Ježíšův příchod. Pozvednout hlavy od každodenních starostí, od shonu a spěchu, od televizní obrazovky,  abychom viděli druhého vedle sebe, bližního, který očekává naši pomocnou ruku, náš úsměv, naše pohlazení. Bratři a sestry, zdvihněme své hlavy a otevřeme oči i srdce, vždyť je tu naše naděje a záchrana - Ježíš Kristus narozený v chudé betlémské stáji. Jak prožijeme přicházející Vánoce, to záleží na času, který věnujeme přípravě na ně. Všimneme-li si, že advent nás vyzývá k radosti a naději, že svou naději máme vkládat do Krista, který se narodí, naše Vánoce budou krásné. Aby opravdu byly, k tomu je potřebná příprava. Příprava duše, úmyslů, plánů i skutků. Nechť je tedy pro nás advent výzvou, motivací i návodem k tomu, aby se Ježíš na Vánoce narodil v srdci každého jednoho z nás. A to Vám všem ze srdce přeji.

Petr Rak, farář

ADVENT OK

Vytvořeno 30.11.2019 | přečteno 876x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load