Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela

Město Hlučín zveřejňuje návrh revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně. K nahlédnutí je pořizovaná územní studie vycházející z proběhlé architektoniké soutěže. Studie obsahuje popis navrženého řešení, situační výkresy a vizualizace návrhů jednotlivých částí řešeného území.

Město Hlučín vyhlásilo koncem roku 2016 architektonicko – urbanistickou soutěž na zpracování návrhu revitalizace veřejného prostranství v okolí Červeného kostela v Hlučíně. V únoru roku 2017 proběhlo hodnotící zasedání odborné poroty, která ocenila prvním místem návrh architektonického ateliéru FAMARCHITEKTI s architektem Pavlem Nasadilem s nímž byla nasledně uzavřena smlouva o dílo na podrobnější rozpracování navrženého řešení.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace veřejného prostranství, jež se nachází v těsné návaznosti na historické centrum města Hlučína na konci významné městské osy v okolí Červeného kostela. Požadavkem bylo vytvoření sjednoceného, reprezentativního, multifunkčního veřejného prostoru s významnými architektonickými a přírodními hodnotami, jež by sloužil jako propojující článek organismu města a který by zajišťoval pohodlný průchod a zároveň důstojný přístup do objektů veřejných institucí. 

Podrobnosti k proběhlé soutěži, včetně ostatních soutěžních návrhů, hodnocení poroty apod. jsou k nahlédnutí zde:

https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/uzemni-planovani-inzenyrske-site/architektonicke-souteze/vysledky-architektonicke-souteze-na-revitalizaci-verejneho-prostranstvi-u-cerveneho-kostela.html

V současné době je vítězný návrh, který byl projednán a konzultován s dotčenými orgány státní spravy a majiteli některých dotčených pozemků, rozpracován do podoby územní studie, která bude projednána s veřejností. Následně by měla být územní studie dokončená do finální podoby a v částech, které vlastní město rozpracována do dalších stupňů projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

Územní studie určená k projednání je k nahlédnutí zde:

ikona souboruTextová část

Grafická část
ikona souboruSituace
ikona souboruVegetační úpravy

Vizualizace
ikona souboruPohled na Červený kostel
ikona souboruPohled na Wetekampovu hrobku
ikona souboruPohled na vstup do učiliště
ikona souboruPohled na parkovou část
ikona souboruPohled na parkovou část u památného stromu
ikona souboruDetail kašny a pítka


Vytvořeno 10.10.2017 12:08:39 | přečteno 5323x | jan.richter
load