Historie města Hlučína

Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256 ....

Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256 a v roce 1303 náleželo k hradu Landeku, držela ho knížata opavská. Od roku 1521 přešlo město na vévody z Opolí a v roce 1694 bylo zbaveno poddanství a stalo se ochranným městem. Hlučín také několikrát vyhořel. Zmínka o největších požárech je z let 1616, 1634 a 1761. Od roku 1742 bylo město i celé panství postoupeno Prusku a od roku 1845 patřilo hlučínské panství Rotschildům. Po připojení k ČSR se Hlučín stal do roku 1960 okresním městem. Součástí Hlučína se v roce 1960 staly Darkovičky, v roce 1973 Kozmice, v roce 1975 Vřesina a Bobrovníky, v roce 1976 Dobroslavice, v roce 1979 Darkovice a Děhylov a v roce 1985 Hať. Nyní jsou městskými částmi pouze Bobrovníky a Darkovičky. Od roku 2003 je Hlučín obcí s rozšířenou působností. Jeho správní obvod zahrnuje 15 obcí.


Logo města

Logo města Hlučína vzniklo v roce 2016, tvůrcem jeho grafické části je grafik Andřej Chlebiš z ostravské reklamní agentury API. Město logo používá od začátku roku 2017. Užívat na své reklamní materiály ho mohou také další organizace, které například pořádají akce s podporou města. Jeho použití je možné v souladu s manuálem. Jeho užití dalšími sujekty podléhá schválení Radou města Hlučína.  

Logo města Hlučína je tvořeno ze tří částí – obrazové, textové a doplňkového sloganu. Obrazová část je stylizovaný prvek, který vychází z půdorysu hlavního městského náměstí, do kterého je vloženo písmeno „H“. Textová část obsahuje název města Hlučín. Slogan „Naše město“ doplňuje identitu organizace. Základní barevnost loga města tvoří zelený přechod a šedá barva. Pro jednobarevný tisk lze použít logo v černé a šedé barvě. Barevné a výtvarné provedení loga včetně předpisů, příkladů a doporučení, jak postupovat při jeho aplikaci, obsahuje Manuál jednotného vizuálního stylu. 
Manuál je dostupný na webových stránkách města Hlučína ikona souboruzde. 

Znak města

Kdy město dostalo svůj znak, není známo. Jeho podoba i barvy kolísají. Původ písmene "P" v levé části znaku (strany jsou označovány z pohledu štítonoše) je nejasný - snad jde o připomínku zakladatele města krále Přemysla Otakara II. Pravá polovina s antonínským křížem připomíná erb Jana Bělíka z Kornic (1486 - 1490), který nosil podobný kříž na červeném poli. Proto se někteří autoři domnívají, že by město mělo používat štítu červeného.
Město však tradičně užívá nejpozději od první poloviny minulého století štítu zeleného. Lilie ve znaku souvisí nejspíše s erbem pánů z Vrbna. Od poslední čtvrtiny 18.století je ve štítu rozmístěno 5 hvězdiček, které se sem dostaly snad za posledního majitele města z rodu Gašínů, jejichž 5 generací mělo město v držení. Na zeleném štítě je po pravé straně pravá polovice antonínského kříže na dvou stupních s polokoulí na konci vodorovného ramena. Těsně vedle toho je v levé části štítu velké písmeno "P" s doleva prodlouženou dolní příčkou, spojenou s dolním stupněm. Nad křížem a monogramem je uprostřed hlavy štítu lilie. Při okraji štítu je pak pět šestihrotých hvězd, po dvou po stranách, jedna dole. Kříž, monogram, lilie a hvězdy jsou v barvě zlaté.

Prapor města

Městu Hlučínu byl udělen prapor rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 51 dne 9. května 1995. 
List tvoří tři vodorovné pruhy - žlutý, zelený a žlutý v poměru 1:3:1
V zeleném poli žlutá figura z městského znaku.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
V roce 1991 Heraldická a vexilologická kancelář zhotovila první schválený prapor heraldickou komisí Parlamentu České republiky - prapor města Hlučína, jehož autorem je firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí. V červnu 2005 udělila Československá obec legionářská městu Hlučínu k praporu stuhu jako uznání zásluh za rozvoj legionářských tradic.
Prapor 0002 
Vytvořeno 23.5.2009 | přečteno 11137x | skulinova@hlucin
load