Aktuality

O lidi dobré vůle není v Hlučíně nouze
06.04.2020

O lidi dobré vůle není v Hlučíně nouze

Obrovská vlna solidarity se opět projevila mezi občany města Hlučína. Tentokráte nešlo o finanční příspěvek na náš veřejný účet pro hendikepované děti ve městě, na který stále můžeme přispívat, ale nyní jsme pomáhali dokonce za hranicemi našeho státu či kontinentu. Jednalo se o tzv. „Batůžkový projekt“ v rámci organizace Mary´s Meals, ve kterém jsou děti z celého světa zapojeny do sběru batůžků pro kamarády v africké Malawi. První, kdo přišel v Hlučíně s myšlenkou podpořit tento unikátní celosvětový sociální projekt, byla studentka Anežka Chrástecká. Podařilo se jí nadchnout další lidi pro tuto myšlenku, a tak z její iniciativy došlo k organizovanému sběru batůžků v hlučínské farnosti. Celý leden a únor nosili místní farníci do kostela batůžky, které byly naplněny dle předloženého seznamu. Celkem se tak podařilo sesbírat více než osmdesát batůžků. Následně se do sběru zapojily také děti ze ZŠ Miroslava Tyrše a ZŠ Hornické, kterým se společně podařilo dát dohromady přes šedesát batůžků. V Hlučíně se však do celé akce nezapojily pouze děti. Aby se totiž mohly batůžky poslat na uvedenou adresu, bylo zapotřebí vše řádně překontrolovat a případně doplnit předepsaný obsah. K tomu ochotně vypomohli členové z klubů seniorů v Hlučíně a v Bobrovníkách, kteří obsah batůžků poctivě překontrolovali a sepsali seznam chybějících věcí. A v tu chvíli se do akce zapojili téměř všichni zaměstnanci městského úřadu. Nosili mýdla, oblečení, ručníky, pravítka, pouzdra… Zkrátka vše, co bylo zapotřebí. Poté, co se podařilo batůžky zkompletovat, byly odvezeny na Biskupské gymnázium v Ostravě, odkud už poputují dále do Afriky. Po odeslání batohů zůstaly ještě na úřadě plné krabice věcí, které do batůžků nepatřily nebo přebývaly, jako třeba fixy, nůžky, hračky, ale také spousta pastelek, sešitů, bloků a oblečení. To vše pak sociální odbor dále poskytne potřebným. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili, přijali tuto výzvu a nabídli svůj volný čas a své nadšení pro dobrou věc.


Co sadit v dubnu? Hmyzosnubné rostliny!
05.04.2020

Co sadit v dubnu? Hmyzosnubné rostliny!

Nyní vrcholí doba výsadby všeho druhu. Otázkou je, jestli je některá zeleň přínosnější pro životní prostředí než jiná. A odpověď je jednoduchá - ano je.

Slovo starosty
31.03.2020

Slovo starosty

Milí spoluobčané,

  celý březen se nesl ve znamení boje proti šířícímu se koronaviru. Tento boj nám všem způsobuje nemalé potíže, spojené s rušením kulturních, sportovních či společenských akcí. Touto cestou bych rád poděkoval organizátorům i účinkujícím zrušených akcí za jejich snahu. Snad ji všichni oceníme v budoucnu při obnovených představeních. Budete o nich včas informováni na sociálních sítích.

  Ač to mnozí z vás berou těžce, nařízení vlády, která byla či jsou v platnosti, jsou nutná a potřebná!!! Jen velkou disciplínou a osobní odpovědností každého z nás dokážeme šíření této nákazy zastavit.
Určitě to není pro nikoho z nás jednoduché. Proto jsem velmi rád, že se i v našem městě našli lidé, kteří nezištně pomáhali svému okolí, ať už s donáškou nákupů či šitím textilních roušek. Například zaměstnankyně Domova pod Vinnou horou chodily do práce o hodinu dříve a šily roušky pro naše Technické služby a pro policisty MP i PČR. Velké díky všem.

  Opatření se dotkla i našeho úřadu, ale snažili jsme se zajistit  fungování všech odborů bez zbytečných negativních důsledků pro občany. Od půlky března jsme pro zhruba 50 příslušníků Armády ČR, kteří byli povoláni k ostraze hranic, zajišťovali ve sportovní hale ubytování. Paradoxně tak tito vojáci pomohli některým restauracím udržet provoz ve svých kuchyních a zmírnit tak následky nařízení naší vlády. Bohužel se ale opakovaně objevovaly případy porušování tohoto nařízení, ale to je snad už naše národní vlastnost. Právě i z tohoto důvodu došlo k uzavření areálu jezera, protože mnozí z nás si asi neuvědomují, jak závažným obdobím procházíme!!!

  Kdo měl v celé situaci kolem opatření ke koronaviru asi jako jediný radost, tak to jistě byly děti a studenti škol. Mít navíc pár týdnů prázdnin je určitě super. Hned jsem si vzpomněl na rok 1979, kdy byly v důsledku silných mrazů vyhlášeny tzv. uhelné prázdniny od 8. ledna do 29. ledna. Doufám, že  žáci a studenti našich škol využili ten náhlý volný čas smysluplně. Dostat se totiž zpátky do koloběhu každodenních povinností je vždycky obtížnější než je zrušit.

  A teď něco veselejšího. Možná jste si mnozí z vás při procházkách městem všimli, že na různých místech vyrašily v trávě krokusy a další jarní květiny. Velkou část těchto květin zasadili na podzim pracovníci Technických služeb, ale také svou ruku k dílu přidali občané a třeba i žáci našich škol. Moc jim všem děkuji a věřím, že si tak tyto děti budou výsledků své práce více vážit.

  Přeji nám všem v této nelehké době mnoho zdraví a hodně sil. Krásné Velikonoce.

Pavel Paschek, starosta


Mimořádná okamžitá pomoc od Úřadu práce ČR
27.03.2020

Mimořádná okamžitá pomoc od Úřadu práce ČR

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). „Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR doložit?“ to je otázka, na kterou v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji. Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout.

DĚTSKÁ REHABILITACE JE NOMINOVÁNA NA CENU HEJTMANA
25.03.2020

DĚTSKÁ REHABILITACE JE NOMINOVÁNA NA CENU HEJTMANA

Hejtman MSK spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují „Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“.
Cílem soutěže je ocenit organizace, firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací. Rada města Hlučína rozhodla navrhnout na Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost - veřejný sektor - Dětskou rehabilitaci, příspěvkovou organizaci města.
Ta je ojedinělým zařízením pro děti s širokým spektrem postižení fungující v podmínkách malého města, jehož hlavní devízou je propojení intenzivních rehabilitací s poskytováním zdravotně výchovné péče, ambulantních sociálních služeb v rámci denního stacionáře. Na práci s hendikepovanými dětmi se specializuje již více než 25 let a zájem o nabízené služby je z řad veřejnosti dlouhodobý.

JE TO NA VÁS! Termín pro podávání nápadů je prodloužen
20.03.2020

JE TO NA VÁS! Termín pro podávání nápadů je prodloužen

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí krizových opatření vládou ČR, Rada města Hlučína na svém 44. zasedání dne 16. 3. 2020 schválila změnu výzvy a zásad k podávání návrhu v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2020. Změny se týkají pouze termínů. Původně se měly nápady podávat do 31. 3. 2020. Jelikož celý proces získání podpory vyžaduje zapojení širšího okruhu občanů je termín z výše uvedených důvodů prodloužen do 31. 5. 2020. S tím souvisí i odložení dalších termínů. Vše najdete na webových stránkách města Hlučína v liště „Participativní rozpočet“, nebo prokliknutím ikony „Zdravé město“.


Cyklostezka Hlučín-Darkovičky
09.03.2020

Cyklostezka Hlučín-Darkovičky

Město Hlučín vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem "Cyklostezka Hlučín-Darkovičky".

Kulturní dům Hlučín představuje snímky Martina Popeláře
05.03.2020

Kulturní dům Hlučín představuje snímky Martina Popeláře

Ostravský umělec Martin Popelář je spoluzakladatelem známé Fotografické galerie Fiducia a profesní obživou je mu rovněž fotografie. Nejčastěji přitom pracuje na jevištích ostravských divadel, neboť patří ke dlouholetým kmenovým fotografům Národního divadla moravskoslezského. Potkáte ho však i v Galerii PLATO, v Domě umění, na literárním festivalu ProtmluvFest i na mnoha dalších akcích, které na objednávku pořadatelů profesionálně dokumentuje. Na výstavě v Kulturním domě Hlučín, která bude zahájena ve čtvrtek 19. března v 17.00 hodin, se ale Popelář nebude prezentovat zmiňovanými „pracovními výkazy“, nýbrž představí volnou tvorbou. To je docela výjimečná událost, na spočítání jeho autorských výstav volné tvorby za posledních dvacet let by totiž stačily prsty jedné ruky. Popelář prostě nepatří k fotografům, kteří za každou cenu usilují o sebeprezentaci či slávu, a také výstavu v Hlučíně se uvolil uspořádat jen díky přesvědčování jednoho z přátel a zároveň hybatele hlučínského kulturního dění. Martin Popelář nezapírá, že je žákem Jindřicha Štreita, s nímž kdysi pracoval na projektu Lidé Hlučínska. Jeho fotografické vidění je ale poněkud syrovější (někdy až surrealistické) a na rozdíl od svého učitele pracuje více s náhodou. Takový je třeba vystavený snímek kamionu, který po ledu sklouzl do příkopu a v husté chumelenici pomalu zapadá sněhem, kolem ale nezúčastněně prochází dědeček s vnukem. Zatímco Štreit přistupuje k fotografování jako psychoterapeut, Popelář je spíše reportér, však se léta živil jako fotograf deníku Mladá fronta DNES. A také v rámci volné tvorby nikdy neváhá, a hned mačká spoušť, byť napřed musí dostat vnitřní zprávu od fotografických múz, že právě tohle zmáčknutí se má šanci proměnit v umění. A většinou také promění. Výstava trvá do 1. května 2020.

Koncert v kostele je zážitek!  Nejlepší polský varhaník rozezní kostel sv. Jana Křtitele
04.03.2020

Koncert v kostele je zážitek! Nejlepší polský varhaník rozezní kostel sv. Jana Křtitele

Hlučínské jaro opět obohatí mimořádně zajímavý koncert celoročního cyklu Hudebních výletů, které realizuje Svatováclavský hudební festival. Na neděli 15. března od 16 hodin přichystal varhanní recitál jednoho z nejvýznamnějších evropských varhaníků, polského profesora Andrzeje Białka, který dlouhodobě spolupracuje s Krakovskou filharmonií a polskou Národní filharmonií a na svém kontě má neuvěřitelných 20 CD.

Dětská rehabilitace je nominována na cenu hejtmana
02.03.2020

Dětská rehabilitace je nominována na cenu hejtmana

Hejtman MSK spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují „Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“. Cílem soutěže je ocenit organizace, firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací. Rada města Hlučína rozhodla navrhnout na Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost - veřejný sektor - Dětskou rehabilitaci, příspěvkovou organizaci města. Ta je ojedinělým zařízením pro děti s širokým spektrem postižení fungující v podmínkách malého města, jehož hlavní devízou je propojení intenzivních rehabilitací s poskytováním zdravotně výchovné péče, ambulantních sociálních služeb v rámci denního stacionáře. Na práci s hendikepovanými dětmi se specializuje již více než 25 let a zájem o nabízené služby je z řad veřejnosti dlouhodobý.


novější1 [...] 20 [...] 36 37 38 39 40 41 42 [...] 60 [...] 80 [...] 100 101 starší
load