Aktuality

Chobotničku pro miminko, srdíčko mamince
06.05.2020

Chobotničku pro miminko, srdíčko mamince

Chobotničky z háčkované příze pomáhají předčasně narozeným miminkům cítit se bezpečněji. Chcete také pomoct? Stačí přinést bavlněnou přízi.

Obrázky místo výstavy
29.04.2020

Obrázky místo výstavy

Místo připravované výstavy kosatců a pivoněk můžete shlédnout alespoň fotografie některých krásných druhů kosatců, které byly vyšlechtěny v Hlučíně.

VÝSADBA ROSTLIN PRO POTĚCHU I UŽITEK
28.04.2020

VÝSADBA ROSTLIN PRO POTĚCHU I UŽITEK

První jarní den letos připadl, stejně jako vloni, na 20. března, ale mnoho záhonů bylo plných pestrobarevných květů již před tímto datem. Město nechalo loni na podzim vysadit na několika travnatých plochách cibuloviny, které svými květy těší kolemjdoucí. Nyní je Městským úřadem Hlučín objednáno u Technických služeb Hlučín založení květnatých luk podél ulice ČS. Armády na sídlišti OKD, před hlučínským zámkem a před Domovem pod Vinnou horou. Dále pak výsadba keřů na ulici Písečná u kapličky, výsadba keřů před obchodem na ulici Jana Nerudy podle požadavků Osadního výboru OKD a výsadba letniček na záhonu u autobusového nádraží. Výsadba stromů je plánována až na podzim.


Aktuálně snižujeme rozpočtové příjmy i výdaje města
23.04.2020

Aktuálně snižujeme rozpočtové příjmy i výdaje města

Když jsme koncem minulého roku schvalovali na zastupitelstvu rozpočet na rok 2020, nikdo nemohl předpokládat, že již za necelé 3 měsíce se budeme vážně zabývat jeho poměrně výraznou redukcí v příjmové a poté samozřejmě i ve výdajové oblasti.

Jak jet s nextbike
20.04.2020

Jak jet s nextbike

Efektivní, rychlý a zdravý pohyb po městě Hlučíně má za sebou první měsíc fungování a jede! Půjčit si sdílené kolo a pak ho vrátit do určeného stojanu je díky aplikaci nebo zákaznické lince zcela jednoduché. V Hlučíně můžete od března do prosince využít 5 stanic s více než 250 strategicky rozmístěných oficiálních stanic systému Ostrava pro co nejefektivnější přesun po městě. Využijte některé z 25 jízdních kol, která najdete na nejfrekventovanějších místech města Hlučína. Buďte flexibilní a přesouvejte se po městě nezávisle na jízdních řádech nebo omezených možnostech parkování a zároveň udělejte něco pro své zdraví i životní prostředí.


Městský sad už získává obrysy
18.04.2020

Městský sad už získává obrysy

V lednu převzalo město Hlučín zpracovaný projekt na výsadbu Městského sadu v Hlučíně, jehož zpracovateli jsou Radim Lokoč a Adrián Czernik. Sad původních ovocných odrůd bude situován na pozemcích mezi ulicemi Dlouhoveská a Moravská. V loňském roce byla již na pozemek, kde bude sad situován, dána výpověď z pachtu. V letošním roce se začnou realizovat první kroky. Dojde k vytyčení přístupových chodníčků a místa vlastního sadu. Protože plocha sadu je ještě i letos využívána jako orná půda, dojde na podzim po sklizni a zorání pozemku k jeho srovnání a vysetí  luční travnaté osevní směsi. Zároveň se již letos začnou srovnávat a sekat i přístupové chodníčky. Vlastní výsadba stromů proběhne na podzim 2021, je zde plánováno vysadit 48 stromů. Do této výsadby stromů chceme zapojit i veřejnost.


Ptactvo má budky připraveny
16.04.2020

Ptactvo má budky připraveny

Na začátku měsíce března se podařila krásná věc. Jeden tatínek, zahradník Kamil Jarošek, si se svým tchánem, připravili pro děti ze třídy 2B, ZŠ Rovniny, projekt sestavení a vyvěšení ptačích budek.


Darujte nepotřebné potřebným
14.04.2020

Darujte nepotřebné potřebným

Pravidelně jednou měsíčně (kromě července a srpna) od 15:00 do 17:30 hodin probíhá v sídle Charity Hlučín, U Bašty 275/3 Hlučín sběr šatstva. Aktuálně tedy 16. 4., 14. 5., 11. 6., 10. 9., 15. 10., 19. 11. 2020.

Slovo velikonoční
12.04.2020

Slovo velikonoční

Drazí přátelé, bratři a sestry, pohled do zimní přírody v nás vyvolává otázky: rozkvete znovu zasněžená louka, rozpučí zase ojíněný strom? Jarní zápas života se smrtí je úchvatný. V srdci každého člověka probudí naději, vidí-li první jehnědy, zlatý déšť nebo pampelišku. Podobné otázky si kladli apoštolové po Kristově ukřižování: vstane opravdu z mrtvých, nezůstaneme sami uzavření v nejistotě? Stejně jako jarní příroda vybojovala zápas se zimou, stejně tak zvítězil Kristus v boji se smrtí. A v tom je naše naděje a velká radost. Velikonoce jsou vyvrcholením církevního roku. Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná tzv. Svatý týden. Označení „květná“ připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, kdy ho zástupy nadšeně vítaly a mávaly ratolestmi. Při bohoslužbách této neděle se poprvé čtou „pašije“ - texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista. Poslední dny postní doby mají název „Svatý týden“. Jsou obecně věnovány památce Ježíšova utrpení - to je však jen jeden pól velikonočního tajemství. Celistvé poselství Velikonoc je obsaženo v tom, že Kristovo utrpení má svůj cíl v Ježíšově zmrtvýchvstání a ve vykoupení člověka.Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Slavnost Velikonoc je tak tvořena Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání. A Velikonoce říkají ještě něco: „Nejen Boží láska, která se zjevila v Ježíši, je silnější než smrt. Také naše pravá lidská láska, ta mezi otcem a synem, mezi mužem a ženou, mezi dětmi a rodiči, je silnější než smrt. To, co nyní z lásky prožívám, mou lásku k tobě a tvou ke mně, smrtí nevyhasne, nýbrž ji přetrvá“. To je ono útěšné poselství, které slavíme na Velikonoce. Svatý Jan Pavel II. řekl: „Existuje Někdo, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti. A tento někdo je Láska. Mějme právě o Velikonocích svá srdce otevřená Lásce, druhým lidem, naslouchejme tomu, co nám říká Vzkříšený Kristus. 

Petr Rak, duchovní správce hlučínské farnosti
Klub paličkované krajky rád přivítá nové členy
10.04.2020

Klub paličkované krajky rád přivítá nové členy

Deset let se překulilo v sedmnáct, paličkářky se věnují babičkovským povinnostem, mají náročná povolání nebo jim jejich nemoc nedovoluje dále proplétat nitky na bubnu. Proto současné členky hledají nové kolegyně a kamarádky do svého týmu. Pokud máte zájem přidat se ke čtvrtečnímu setkávání v Kulturním domě v Hlučíně, přijďte, začínáme vždy v 15 hodin.

Ořezy jmelí probíhají letos velice intenzivně
08.04.2020

Ořezy jmelí probíhají letos velice intenzivně

Město Hlučín od počátku roku zahájilo masivní likvidaci jmelí bílého na stromech, které rostou na pozemcích města. Na celém Hlučínsku jsou touto parazitickou rostlinou napadeny tisíce stromů. 


novější1 [...] 20 [...] 31 32 33 34 35 36 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 starší
load