Aktuality

Pozvání na 16. zasedání Zastupitelstva města Hlučína
04.11.2020

Pozvání na 16. zasedání Zastupitelstva města Hlučína

Přijměte pozvání na veřejné 16. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, projednávání se mohou zúčastnit všichni občané.

Zrušena zkouška sirén
03.11.2020

Zrušena zkouška sirén

Z rozhodnutí Generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby se ve středu 4. 11. 2020 ruší pravidelná zkouška sirén.


Volná služební místa u záchranné roty: Hlučín, Jihlava, Zbiroh
02.11.2020

Volná služební místa u záchranné roty: Hlučín, Jihlava, Zbiroh

Záchranný útvar HZS ČR disponuje několika volnými služebními místy u záchranné roty Hlučín, Jihlava a Zbiroh.
Jde především o služební místa záchranář-technik.

Platové podmínky

 • zařazení ve 4. tarifní třídě
 • zvláštní příplatek 5 600 Kč + 500 Kč,
 • po zapracování osobní příplatek,
 • pracovní a kázeňské odměny,
 • nástupní plat absolventa bez odborné praxe cca 28 000 Kč.

Co musí uchazeč pro přijetí do služebního poměru splňovat

 • přijetí musí požádat,
 • být starší 18 let, bezúhonný,
 • splňovat stupeň vzdělání (maturita s technickým zaměřením, požární ochrana, příp. gymnázium),
 • být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby (tyto způsobilosti absolvuje u ZÚ HZS ČR),
 • nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí,
 • nesmí vykonávat živnostenskou činnost.

Výhody služebního poměru

 • dovolená v počtu 6 týdnů,
 • náhrada platu v nemoci po dobu 30 kalendářních dnů,
 • neustálý profesní rozvoj,
 • výhody FKSP.

V případě zájmu zašlete životopis se žádostí o přijetí na personální pracoviště ZÚ HZS ČR se sídlem v Hlučíně, e-mail: silvie.hoffmannova@zu-hlucin.izscr.cztel. 950 749 240, mobil 778 404 608.


Listopadové veřejné projednávání zrušeno
30.10.2020

Listopadové veřejné projednávání zrušeno

Dne 10. 11. 2020 od 16 hodin se mělo uskutečnit veřejné projednávání dvou témat: Regenerace veřejného prostranství na sídlišti OKD Hlučín - západ a plánování a příprava
studie ideového řešení funkčního využití Hlučínského jezera po provedení sanace a rekultivace. 
S ohledem na nařízení Vlády ČR je veřejné projednávání zrušeno. O novém termínu budou občané předem informováni.
Děkujeme za pochopení.

Odpad lze hradit už jen do konce měsíce
21.10.2020

Odpad lze hradit už jen do konce měsíce

Odbor životního prostředí a komunálních služeb, MěÚ Hlučín jako správce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů oznamuje, že s ohledem na stávající situaci spojenou s pandemií koronaviru, bude vyměřování nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020 realizováno až od 1. 11. 2020, tedy že u všech předmětných místních poplatků uhrazených do 31.10.2020 nebude účtováno navýšení tohoto poplatku.

V praxi to znamená, že lhůta pro zaplacení poplatku je posunuta do 30. 10. 2020.Sanace Hlučínského jezera - Oznámení o přerušení stavebních prací
19.10.2020

Sanace Hlučínského jezera - Oznámení o přerušení stavebních prací

S ohledem na hydrologickou situaci na řece Opavě a Hlučínském jezeře Vám oznamujeme, že práce na stavbě "Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa" byly dne 13. 10. 2020 přerušeny.

Vlivem zvýšených průtoků v řece Opavě, které dosáhly dne 14. 10. 2020 II. SPA a dne 15. 10. 2020 III. SPA, došlo k zaplavení Hlučínského jezera včetně staveniště v západní části stavby a prostoru zařízení staveniště.

Ode dne 14. 10. 2020 probíhají zabezpečovací práce dle pokynů povodňové komise a ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje.

III. SPA stále trvá, jeho pominutí se předpokládá v průběhu víkendu.

Zároveň žádáme o součinnost autorského dozoru, aby bylo možno po poklesu průtoků provést dokumentaci škod a navrhnout jejich odstranění.


Slavíme sté výročí hlučínského gymnázia
15.10.2020

Slavíme sté výročí hlučínského gymnázia

Dne 4. září se od devíti hodin začaly scházet v kanceláři okresní školní rady na zámku v Hlučíně děti v doprovodu vždy alespoň jednoho dospělého, aby mohly vykonat přijímací zkoušku a zapsat se na nově zřízené státní reálné gymnázium. Psal se rok 1920. Byl nejvyšší čas, protože školní rok už v podstatě začal, dříve ale zápis a přijímací zkoušky zorganizovat nešlo. Vždyť nově založená škola oficiálně vznikla teprve 6. srpna, a to ministerským výnosem číslo 49 333. O jejím vytvoření se sice začalo uvažovat už v březnu 1920 na jednáních zemské politické správy v Opavě (hlavním iniciátorem byl tehdejší zemský školní inspektor Ferdinand Pavelek), ale úřední schvalování se protáhlo.

Hlučínští florbalisté slavili úspěch
12.10.2020

Hlučínští florbalisté slavili úspěch

Koncem srpna se konal v Ostravě v areálu Nové Karoliny tradiční neligový turnaj, který stabilně pořádá organizace Český florbal. Na tomto „open air“ turnaji kluci hráli na venkovních hřištích, na která jsou zvyklí z hlučínské štěrkovny, kde hrají pravidelně 3x3 na malé branky. Zúčastnění florbalisté po celé léto řádně trénovali a jejich cílem byl právě tento turnaj pořádaný Českou Florbalovou Unií.

PAVLA FLÁMOVÁ A MICHAL BÁRTA PODPOŘÍ VYSTOUPENÍM VARHANY V ČERVENÉM KOSTELE
08.10.2020

PAVLA FLÁMOVÁ A MICHAL BÁRTA PODPOŘÍ VYSTOUPENÍM VARHANY V ČERVENÉM KOSTELE

Je nám ctí, že v rámci benefičního koncertu na podporu obnovy varhan v Červeném kostele vystoupí regionální umělci Pavla Flámová a Michal Bárta, kteří jsou významnými hosty evropských pódií a navíc mají blízký vztah k našemu městu. Koncert se uskuteční 8. 11. 2020 v 17 hodin v Červeném kostele v Hlučíně.Na koncertě zazní písně F. Schuberta a F. Mendelssohna-Bartholdyho, které budou proloženy dvěma velmi efektními klavírními sóly. V poslední třetině koncertu budou předneseny árie W. A. Mozarta. Písňové recitály jsou v České republice uváděny zřídkakdy. A to je pro posluchače velká škoda. Písně jsou překrásným dialogem mezi klavírem a sopránem a velmi často vypráví příběhy všedního života nebo vyjadřují emoce všeho druhu. Klavír není pouhým doprovodem, jak by se mohlo zdát, zastává neodmyslitelnou roli. Především Mendelssohn dává klavíristovi prostor ukázat brilantní techniku. Každé slovo má svůj význam a je až překvapivé, jak kontrastuplné písně jsou i přes jejich menší jednodušší formu. Právě ona jednoduchost, zároveň však kontrast, emocionální vyjádření a lehkost je tím, proč jsou tak oblíbené téměř u všech posluchačů, i u těch, pro které jsou některá díla klasické hudby příliš komplikovaná.Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Kulturního domu a Informačním centru Hlučín, nebo před začátkem vystoupení.Jana Kameníčková, Sport a kultura Hlučín
PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ HLUČÍN - DARKOVIČKY FUNGUJE NAPLNO
07.10.2020

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ HLUČÍN - DARKOVIČKY FUNGUJE NAPLNO

Základní škola a mateřská škola Hlučín – Darkovičky, p.o. zrealizovala projekt s názvem „Přírodní zahrada ZŠ Hlučín – Darkovičky“, jehož cílem bylo  vybudování přírodní zahrady u základní školy.

Zahrada bude sloužit školnímu a mimoškolnímu vzdělávání žáků v oblasti přírodovědného a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, a to během celoroční výuky ve venkovním prostředí a v přímém kontaktu s přírodou. V rámci realizace tohoto projektu došlo k vybudování přírodní zahrady, která zahrnuje herní prvky (dřevěnou zvonkohru, pocitový chodník, skluzavku ve svahu, pískoviště, síť ve svahu, vodní prvek, lanovku, houpačku, průlezku z klád, tunel v kopci), dále pak vyvýšené záhony, bylinkovou zahrádku, jezírko s lekníny, kompostér, hmyzí i ježčí domeček a zázemí pro výuku v zahradě. Všechny prvky v zahradě byly vybrány v návaznosti na environmentální vzdělávání a v souladu se ŠVP (Školním vzdělávacím programem) školy, s cílem podpořit zájem našich dětí o přírodní prostředí a ekologii v naší krajině.

Projekt byl ukončen k 31. 8. 2020, nová zahrada zahájila provoz s novým školním rokem 2020/2021. Škola na tento projekt získala dotaci ve výši 500.000 Kč od Státního fondu životního prostředí České republiky (v rámci Národního programu Životní prostředí).

Zbývající a nemalou částku na realizaci projektu ve výši 619.135 Kč poskytl zřizovatel školy - město Hlučín, které rovněž projekt předfinancovalo. Děkujeme!

Děti se nově zrekonstruované zahrady nemohou nabažit. Snaha o využití zahrady je maximální - pedagogové i děti ji využívají během hodin výuky jednotlivých tříd, velkých přestávek i odpoledních aktivit obou skupin školní družiny. O tom, že se projekt vydařil svědčí spokojenost dětí a radost z aktivního pohybu na tomto kousku „staronové“ zahrady.

Petra Fojtíková, ředitelka

DIVADELNÍ PODZIM V ŘÍJNU
06.10.2020

DIVADELNÍ PODZIM V ŘÍJNU

V měsíci říjnu se můžeme těšit na další dvě představení ochotnických souborů. ŠAMU - Štítinská akademie múzických umění nám 8. října, v komedii Roberta Andersona „Víš přece, že neslyším, když teče voda“, vylíčí příběhy, které jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás. První z nich - to je zdrcující touha uplatnit se, zviditelnit se, dosáhnout úspěchu stůj co stůj; druhá je o dialogu starých manželů, jimž se vzpomínky na minulý život a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou až k absurditě…

Divadlo Tom A Jeff - havířovský soubor zaměřuje svou tvorbu na autorské hry černého a slovního humoru. 22. října představí v kulturním domě svoji hru JARMark. Hysterický kus Vás zavede do vesničky Dolní Krč, kde se počátkem roku 1984 odehrál příběh kominíka Philla, který se nebál špinavé práce, ale to se mu stalo osudným… Divadelní představení je nadčasovým způsobem spojeno časovou křivkou, kde hlavní hrdinové na nic nečekají a hned v první části umírají jen pro to, aby se z nepatrných prosťáčků stali hlavní tahouni... Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Kulturního domu a Informačním centru Hlučín, nebo před začátkem vystoupení.


POHRAJTE SI V MONTESSORI
05.10.2020

POHRAJTE SI V MONTESSORI

Vždy v úterý od 16 do 17 hodin je možné navštívit hernu Montessori centrum Hlučín a užít si společné aktivity dětí s doprovodem dospělého pro rozvoj sebevědomí a zvídavosti dětí v prostředí podporující nezávislost a vzájemnou úctu. A třeba Vás zaujme nabídka kroužků, akcí pro rodiče či volnočasových aktivit. Více na www.montessorihlucin.cz.

novější1 [...] 20 [...] 31 32 33 34 35 36 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 101 starší
load