Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Aktuality

maryša 4
16.03.2021

Ze spolku? Od žida!

V době, kdy se nedá nic dělat, se nedá nic dělat! Ovšem nebyli bychom to my, abychom nevymýšleli stále něco nového. A když nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře. Připravujeme pro vás novou tanečně činoherní video inscenaci. V autorském zpracování uvedeme jedno z nejslavnějších českých dramat - Maryšu. Na motivy bratří Mrštíků nyní vzniká představení, jehož konec může leckdo znát, ovšem příběh má vždy co říct. Premiéra bude ve čtvrtek 25. března ve 20 hodin. Abychom mohli do této inscenace dát to nejlepší, spojili jsme síly, a celý projekt je v koprodukci skupiny Saltatores a Sportu a Kultury Hlučín. Sledovat premiéru můžete na našem youtube kanále, na stránkách Sportu a Kultury Hlučín a dalších sítích.

František Solař, skupina Saltatores

Zdroj: Hlučínské noviny 
logo Rok vážek
12.03.2021

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek a nabízí finanční pomoc

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během roku budou - dovolí-li koronavir - po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc vážkám. Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů, kterých je i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší nedostatek. 

 
DSC 7286
10.03.2021

Pozor na správnou úhradu odpadů

Při platbě za komunální odpady je vždy nutné uvádět správné variabilní symboly. Každému poplatníkovi je přidělen jedinečný variabilní symbol a vlastní složenku. Při placení poplatku za odpady je velice důležité tento variabilní symbol napsat správně. Zároveň není možné posílat více plateb na jeden variabilní symbol (za celou rodinu). Následně dojde k tomu, že poplatník, který má uhrazeno více částek na svém variabilním symbolu má evidovaný přeplatek, ale ostatním členům domácnosti platba schází a mají nedoplatek. Následně dochází k situacím, že občané, kteří mají přeplatek, dostávají  složenky s jinou částku nebo složenku nedostanou vůbec. Následné dohledávání a přeúčtování plateb je velmi složité. Poplatek za likvidaci komunálních odpadů v roce 2021 činí 600 korun. Poplatek je potřeba uhradit jednorázově na pokladně MěÚ, složenkou či převodem a je splatný nejpozději do 30. června 2021 (den splatnosti poplatku).


 
uklidmesvet
09.03.2021

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!

Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandémii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP na jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.

 
daň
08.03.2021

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1.  dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května 2021.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání vyplněné a občanem podané pomocí aplikace na www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis lze finančnímu úřadu  doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.


 
SFZPCR
04.03.2021

Zahájena stavba „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“

Dnes byla zahájena největší investiční akce obchodní společnosti města Hlučína Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Jedná se o stavbu „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“, jejímž zhotovitelem je sdružení společností Staspo s.r.o. a Subland- Tech s.r.o. Celková investice je stanovena na 112 mil., kdy cca 71 mil korun přispěje na realizaci Státní fond životního prostředí ČR. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na září roku 2022. Omlouváme se tímto za omezení v dopravě, zvýšenou hlučnost a prašnost při provádění prací a prosíme o zvýšenou bezpečnost v lokalitách stavby.

 
TS Hlučín
02.03.2021

Jarní svoz velkoobjemového odpadu

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude poslední den mezi 7 a 12 hodinou. Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nepřeplňujte a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit ve sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici. Do kontejnerů je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv stavební odpad. Svoz velkých kusů je určen pouze pro občany - nepodnikající fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území města Hlučín! Právnické osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlastní náklady!


 
DRH
01.03.2021

V NOVÉM GRANTOVÉM PROGRAMU "NEZISKOVKY" BYLY MORAVSKOSLEZSKÉ ORGANIZACE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ Z CELÉ ČR

Každý den se starají o staré, nemocné, nemohoucí, tělesně či duševně handicapované, o rodiny v náročné situaci nebo o lidi, kteří všechno ztratili a nemají, kam jít. Veškeré získané peníze investují do lepší péče o své klienty. Nový grant Neziskovky 2020 jim ale umožní na chvíli se soustředit i na sebe: osvojit si nové dovednosti, zlepšit se v těch stávajících, odborně se posunout. V loňském roce takto Nadace ČEZ podpořila 58 neziskových organizací z celé republiky celkovou částkou 4.996.950 korun, určenou na jejich profesionalizaci. Nejvíce podpořených žadatelů (15) pochází z Moravskoslezského kraje.


 
k ú Darkovičky
24.02.2021

Probíhá revize katastrálního území Darkovičky

Katastrální pracoviště Opava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti se uskuteční ve dnech 24. a 25. února 2021 revize údajů katastru nemovitostí, mapování a kontrola využívání pozemků a staveb a obnova operátu novým mapováním na katastrálním území Darkovičky.

 
mapka
23.02.2021

Nabídky na pronájem nebytových v prostor v Bobrovníkách je možné podávat jen do 1. 3. 2021

Připomínáme, že do 1. března 2021 do 16 hodin je možné podávat nabídky na pronájem nebytových prostor v přízemí (I. NP) budovy č.p. 129 v Hlučíně – Bobrovníkách jako nedílné součásti pozemku parc.č. 227 v k.ú. Bobrovníky a obci Hlučín, a to:
- nebytové prostory se samostatným vchodem z boční – pravé strany předmětné budovy o výměře 28,60 m2
- nebytové prostory se samostatným vchodem ze zadní strany předmětné budovy o výměře 81 m2
- nebytové prostory se samostatným vchodem ze zadní strany předmětné budovy o výměře 23,20 m2,
- část pozemku parc.č. 228 o výměře 31 m2
- na dobu neurčitou od 1. dubna 2021, s výpovědní dobou tři měsíce,
- s určenou minimální cenou pronájmu nebytových prostor ve výši 72.000 korun/rok + DPH ve výši dle zákonné sazby (tj. 6.000 korun/měsíc + DPH) s podmínkou zajištění provozu Pošta Partner v Bobrovníkách

- s kritériem výběru zájemce:
- využití nebytových prostor – restaurace + nejvyšší nabídková cena + zajištění služeb Pošta Partner min 15 hod/týden

Jedná se o nebytové prostory v I.NP budovy čp. 129 – objekt Kulturního domu v Bobrovníkách a část pozemku parc. č. 228 v k.ú. Bobrovníky.

 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 106 starší
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load